De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Bedrijfseconomie: de structuur voor beter en dieper leren en oefenen met leerstrategieën.

Vanaf dit jaar hebben we een kennisleerlijn en een communityleerlijn. Beide starten na de gemeenschappelijke propedeuse (in januari dus).

Mijn collega bedrijfseconomie en ik hebben voorgesteld om de werkwijze voor de kennisleerlijn al in te zetten. Zodat in kwartaal 3 (als bedrijfseconomie best pittig wordt) de werkwijze al helder en geoefend is en alle aandacht kan gaan naar de inhoud.

Het mocht.

Dat betekent concreet dat we inhoudelijk dezelfde powerpoints en opgaves gebruiken als onze collega’s van CM. Alleen zitten bij ons 50  studenten en 2 docenten in een lokaal, werken de studenten samen in groepjes van 4 en krijgen 1x per week 2,5 uur achter elkaar les. Over het waarom en de ervaringen met grote groepen, samen les geven en langere sessies volgt hopelijk later deze week nog een blog. Nu even over de structuur: inrichting van het lokaal, het directe instructie-model en ondersteunen van leerstrategieën.

Een wat “technischere” blog dus. Een hoe en waarom is de structuur van de les is zoals ie is.

Inrichting klaslokaal

Voor de eerste les hebben we alle tafels klaargezet. In groepjes van 4 (aantal 4 komt uit coöperatieve leerstrategieen), zodanig dat iedereen het bord aan de voorkant kan zien. De plek die de studenten de eerste les innamen behouden ze het hele kwartaal. Helpt ons om ze sneller te leren kennen, in de groepjes bij te kunnen sturen en dan hoeven ze niet iedere week te wennen aan de werkwijzes van steeds nieuwe studenten. We zijn heel streng in “groepjes van 4”. Bij 5 lieten we er een verhuizen.

Als studenten stroom nodig hebben leggen we een paar verlengsnoeren door het lokaal. Die halen we dan op in een ander lokaal.

Al bij al wel een kwartier werk. We proberen er eerder te zijn en samen met de dan al aanwezige studenten het lokaal klaar te zetten. Jammer dat het roosterprogramma ons op 3 verschillende dagen in 3 verschillende lokalen roostert. We moeten alle werk dus steeds weer opnieuw doen. (met alle herrie die daar voor de onderliggende lokalen bijhoort)

Directe instructiemodel toepassen en tegelijkertijd leerstrategieen ondersteunen

Voor we aan de lessencyclus begonnen hebben we 3 lessen samen voorbereid. Uit ervaring wisten we dat dan een soort van gemeenschappelijk denken ontstaat dat samen lesgeven makkelijker maakt en helpt om vervolgens om en om de volgende lessen voor te bereiden.

Daarbij hebben we ook besproken welke leerstrategieën van de posters door ons (zinvol voor dit vak) gestimuleerd kunnen worden door wat we vragen van de studenten. Zie de tekst in blauw

  • Spreid je studeermomenten in de tijd (space practice)
  • Het actief ophalen van informatie (retrieval practice)
  • Leg ideeën uit en beschrijf ze met veel details (verwerking)
  • Wissel onderwerpen af tijdens het studeren (interleaving)
  • Gebruik specifieke voorbeelden om abstracte ideeën te begrijpen (concrete voorbeelden)
  • Combineer woord en beeld (dual coding)

Onderstaand is inmiddels de structuur van een bijeenkomst, je herkent wellicht de fases van het directe instructiemodel. Over effectiviteit van dat model is hier wat te vinden.

Aandacht voor leervragen 

Alle leerstof is omgezet in leervragen, relevante vragen voor de beroepspraktijk. De lijst met leervragen voor het eerste halfjaar hebben we doorgenomen in de eerste les. (verwerking)

 

Advance planner 

De voortgang zichtbaar en de link met het ondernemingsplan (overkoepelend product semester) wordt herhaald. Omdat we ergens onderzoek hebben gelezen dat dit studenten helpt. (Sorry bronvermelding kwijt). Het overzicht hebben we samen met de studenten in bijeenkomst 2 samengesteld.

Instructie

Inclusief formatief toetsen (bewegen-handen-opstaan/socrative) of uitleg powerpoint begrepen is. Geen vragen meer?

We gebruiken concrete voorbeelden.

Verwerking, opgaves maken

Onze interventies terwijl ze aan het werk zijn zitten in 4 categorieën:

Dossiervorming.

We hebben studenten gevraagd om op 1 plek alles van het vak te bewaren. We hebben al 2x op computers en in schriften van alle studenten gekeken of we nog tips konden geven voor het goed uitwerken en archiveren van aantekeningen/uitwerkingen.

Dit niet alleen omwille van het tentamen, maar ook omdat het voor het beroep een hele handige vaardigheid is.

Daarnaast houden we in de gaten of studenten na het maken van een opgave wel de uitwerking nakijken.En als ze dan fouten vinden of ze vervolgens heldere aantekeningen maken over wat niet goed ging en hoe het wel moet. We zijn er om te leren van fouten, niet om ze weg te moffelen.

4 Stappen.

In een van de eerste lessen hebben we de 4 stappen doorgenomen die bij iedere opgave (en straks in het beroep bij analyses) horen.

In kleine onderwijsleergesprekken aan de tafeltjes proberen we “dat wat nog niet lukt” te koppelen aan 1 van de 4 stappen. Zodat studenten ook steeds beter gaan snappen aan welke vaardigheden ze kunnen werken. Als volgt geïntroduceerd in les 1 (feedup, dit willen we graag zien)

 

Inhoud.

En soms leggen we gewoon uit aan het groepje hoe het werkt. Nadat we meestal hebben gevraagd of niemand in de groep het weet. Soms vergeten we dat laatste 🙂

Feedback /feedforward

Ook over wat we zien gebeuren in het samenwerken: rustig werken, elkaar vragen stellen, uitleggen, (verwerking) eigen aantekeningen maken. organisatie van de werkplek.

Dan komen we eigenlijk terug op deze twee sheets van de 1ste les.

Herinnering visualisatie invullen.

We herinneren studenten eraan dat ze onderstaande visualisatie voor het onderwerp kunnen invullen (dual coding) In les 5 hebben we met padlet formatief getoetst of hen dat ook lukt.

Hoe doe je dit (vraag naar model en relevante informatie)

Nut (vraag naar het waarom van dit onderwerp)

X Wat moet je zeker niet doen (hier kan je je eerdere fouten opschrijven)

V Wat moet je zeker wel doen.

Pauze van een kwartier

Instructie

Verwerking

Herinnering visualisatie invullen.

Evaluatie leervragen en te doen voor de volgende les.

  • Powerpoint voorbereiden (spaced practice)
  • Opgaves afmaken/ opnieuw maken (spaced practice), niet steeds in dezelfde volgorde (interleaving)
  • Alle kernbegrippen kwartaal oefenen (spaced practice)

 

Ps op 5/10/2017

Vond vandaag de omschrijving van het gewenste niveau kennisleerlijn in het visiedocument. Aardig eind in de buurt dacht ik zo 🙂

Kennisleerlijn

De student verdiept in zijn community (waar hij deel van uitmaakt binnen de beroepsvraag) binnen de kennisleerlijn de leerstof. Wanneer er vragen zijn, stelt hij deze op eigen initiatief aan docenten of medestudenten ter verduidelijking van het lesmateriaal. De student werkt aan opdrachten en/of in werkvormen die het samenwerkend leren stimuleren.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén