De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Bedrijfseconomie: de voordelen van grote groep en langere lesblokken voor student

Mijn vorige blog ging over onze lessen bedrijfseconomie in het eerste semester. We nemen een voorschot op de werkwijze in het nieuwe curriculum/tweede semester. Wij zijn de enige docenten die dat doen, wel met al onze eerstejaars. We banen het pad om zo te zeggen.

En dat is niet alleen maar feest. De studenten vinden de lessen te lang, de groep te groot (50 studenten) en vragen zich af waarom de groep niet in twee gesplitst kan worden. Er zijn tenslotte 2 docenten aanwezig.

Dat gaan we niet zomaar doen, dat splitsen. Want de opzet is een doordachte keuze gebaseerd op een visie. Om al die overwegingen weer even paraat te hebben ga ik daar nu over bloggen.

Want de kunst is om voor de studenten:

  • aan te geven dat dit de kaders zijn (standvastig zijn omdat we daar in het visie- en ontwikkelingstraject goed over hebben nagedacht)
  • te kunnen onderbouwen waarom dat zo is (paraat hebben van de overwegingen), in afwachting tot ze dat wat we zeggen ook daadwerkelijk ervaren.
  • en echt goed naar ze luisteren als ze deze week onze enquete hebben ingevuld met tips, voordelen die zij ervaren en ze ondersteunen bij wat ze aangeven nodig te hebben om het binnen die kaders voor hen werkbaar te maken cq nog meer te profiteren van de voordelen.

De start ligt bij de kernwaarden in de visie en de visie op leren.

Om dan aan te geven waarom de nadelen van een grote groep mi opwegen tegen de voordelen voor de student van co-teaching.

En te eindigen met waarom het mi voor de student loont om zijn weg te vinden met de langere lesblokken.

De kernwaarden in de visie

Even terug naar de kernwaarden in de visie. We hebben gedegen onderzocht (met docenten, studenten, beroep) vanuit welke waarden wij willen en kunnen opleiden. Welke waarden gaan wij als docenten elke dag leven en zal je waarschijnlijk in onze afgestudeerden terugzien.

Visie op leren

Vervolgens werd daarop gebaseerd een visie op leren geformuleerd:

Samen duurzaam ontwikkelen in een uitdagende praktijkgerichte financiële omgeving zodat de student met zijn deskundigheid, passie en talent kan werken aan zijn eigen toekomst en kan bijdragen aan de veranderende maatschappij. Dit doen wij door te werken vanuit onze kernwaarden.

Uit het visiedocument

grote groep

Inleiding

De grote groep is een gevolg van de keuzes voor “een community voor alle lessen per kwartaal”, co-teaching en om continue (ook in de kennisleerlijn) bij te dragen aan de professionele identiteit van de student, aan die professional in verbinding, grensverleggend, toekomstbestendig.

Die ene community zorgt ervoor dat door het samenwerken, de gedeelde (leer)ervaringen en de vele uren samen een betere verbinding tussen de studenten onderling ontstaat. (thuisvoelen als een van de sleutels voor betere studeerbaarheid/studiesucces)

Het begeleiden van die beroepsvraag in de community wilden we graag met meerdere docenten doen en co-teaching is in ons systeem simpelweg niet betaalbaar in kleinere groepen. Vandaar de grote groep (50 studenten).

Een makkelijk argument voor studenten zou dan zijn. Ok, dat begrijpen we voor de communityleerlijn, wij hebben niet zo’n behoefte aan die gedeelde ervaringen in de grote groep bij de kennisleerlijn. De nadelen zijn te groot.

Toch is het net de keuze voor co-teaching (en dus de grote groep) die in de kennisleerlijn ruimte creëert voor de docenten om een aantal aspecten van die visie te leven, rolmodel te zijn. En het heeft ook op de kortere termijn voordelen voor de student.

Ik neem de voordelen hieronder even door nadat ik nog even de definitie van co-teaching en de gekozen vorm benoem.

Co-teaching betekent dat we met 2 onderwijsprofessionals, in een gelijkwaardige relatie, een semester lang, 3 x per week 2,5 uur lang, samen gedeeld verantwoordelijk zijn om met 4 tutorgroepen in 1 ruimte, de onderwijsdoelen voor bedrijfseconomie te bereiken.

Wij twee kozen voor de complementaire co-teaching (=teamteaching)  omdat onze expertise en competenties vergelijkbaar zijn, leerkracht-leerling interactie belangrijk vinden en de demonstratie van sociale vaardigheden een bijdrage leveren aan het leerproces rondom die kernwaarden.

Voordelen co-teaching voor de studenten, gerelateerd aan de visie

Rolmodel voor werken in verbinding met anderen, teamplayer (kernwaarde in verbinding), kwalitatieve feedup en feedforward op die aspecten. 

De student ziet ons werken in verbinding, ziet hoe wij de rol van teamplayer invullen en leert daar (on)bewust van.

Om dat samenwerken goed te kunnen doen hebben we onderstaande stappen eigenlijk automatisch doorlopen. (met dank aan Cego voor dit onderbouwende materiaal).

Wat de studenten te zien krijgen als rolmodel is dus een “doorleefde samenwerking”. Vanuit dat doorleven en laten zien is het ook veel  vertrouwenswaardiger feedup en feedforward te te geven aan studenten op deze aspecten.

Ja, wij hadden de luxe om vanuit klik met elkaar te gaan samenwerken.

Het bespreken van hoe we lesgeven, wat we belangrijk vinden, hebben we ter voorbereiding van de eerste les gedaan.

Elkaar bevragen op het waarom levert steviger staan in je leerkrachtstijl, mooie inzichten en wendingen op.

We bewaken ook samen dat wat we toen gekozen hebben. (zie vorige blog voor keuzes)

Stap 3 hebben we vorig jaar tijdens het curriculumtraject een keer gedaan. Niet echt uitgebreid, wel open. En we gebruiken elkaars sterktes. We geven samen betere lessen dan alleen.

Stap 4 hebben we nu 3 keer gedaan en nu om en om, we vertrouwen het wel nu.

Stap 5, het expliciteren van doelen, zit in ons lesontwerp en we waken er beide voor dat spontane toevoegingen in de les in functie zijn van het doel.

Stap 6, We bespreken de les, tijdens de pauze of al lunchend samen voor of na de les. Dan bespreken we tops, tips en soms elementjes van onze visie op lesgeven. Omdat we tops en tips leggen tegen wat we willen bereiken in de groep wordt de feedback niet ervaren als een persoonlijke aanval en dat helpt om zaken heel makkelijk te bespreken.

SOC-30470482

We voegen ieder vanuit onze eigen sterkte zaken toe aan de les en de ander ondersteunt dat dan van harte.

Rolmodel gelijkwaardig, lerende, onderzoekende en verantwoordelijke houding. (kernwaarde In verbinding)

Ik word bij dat co-teachen erg geholpen door de genoemde houding.

De overtuiging dat we gelijkwaardig zijn maakt dat ik ieder voorstel en iedere inbreng van mijn collega open benader.

Op het moment dat de ander vanuit zijn sterkte iets aan de les toevoegt benader ik dat nieuwsgierig, als een kans om iets te leren.

Ik wil wel staan achter wat we doen. Dus onderzoek ik of ook ik geloof dat het waardevol is, het leerproces versterkt.

En we delen de verantwoordelijkheid. Eens ja gezegd zorgen we er samen voor dat het lukt. Die rugdekking is heerlijk. Bij die verantwoordelijkheid hoort ook tijdig bespreekbaar maken wat het leerproces ondermijnt.

Ik weet zeker dat studenten die interactie oppikken en ervan leren. Al zullen ze dat misschien niet bewust waarnemen.

Voordelen co-teaching voor de studenten op de korte termijn in vorm van betere studeerbaarheid

Professionele identiteit, frequente feedback op inhoud en proces (kernwaarde Toekomstbestendig)

Het aparte is dat studenten menen minder persoonlijke aandacht te krijgen door de grote groep.

Het is waar dat we niet alles aan iedereen persoonlijk uitleggen. Dat ligt niet aan de grote groep maar aan de keuze voor samenwerkend leren. Eerst in de groep uitzoeken, dan pas de docent vragen.

Ik ervaar dat ik meer tijd heb voor frequente feedback op inhoud en proces. Met z’n tweeën lesgeven zorgt daar op twee manieren voor.

  • Ieder moment dat er iets praktisch geregeld moet worden voor de les/groep heeft de andere docent tijd om rond te lopen en vragen te beantwoorden, werk te bekijken, te kijken of het proces loopt.
  • Het moment dat de ene docent de instructie verzorgt geeft de kans aan de andere docent om even terug te stappen, goed te kijken naar wat er op dat moment in het lokaal gebeurt/gebeurde en eventueel na de instructie een interventie te plegen. Het creëert ruimte om even uit de “waan van de les” te stappen. Dat leverde al een paar succesvolle kleine interventies op.

Mijn feedback op proces en inhoud worden ook breder en gerichter doordat ik bijleer in de samenwerking met mijn collega. Ik zie hem andere dingen doen dan ik en stop dat in mijn rugzak aan mogelijkheden.

Samen geven we beter les dan alleen

Samen bezitten we de kwaliteiten om beter dan alleen:

  • ict in te zetten in de les (sleutel 3, actief leren)
  • structuur en duidelijkheid aan te brengen (sleutel 4, verwachtingen helder)
  • beweging in de les te brengen (sleutel 3, actief leren)
  • een logisch en gelaagd leerproces aan te bieden (sleutel 3, actief leren)
  • aandacht te hebben voor wat er leeft in de groep en bij individuele studenten (sleutel 4, thuisvoelen)

Ik heb achter de kwaliteiten gezet onder welke sleutel tot studeerbaarheid dat valt, gewoon om eraan te herinneren dat die kwaliteiten ertoe doen voor het studiesucces.

Lessen van 2,5 uur

Studenten vinden het lang 2,5 uur. En ja, we pauzeren een kwartier.

Als het om mij zou gaan zou het geen probleem zijn. Toen ik werkte als bedrijfseconoom (en nu ook trouwens) heb ik wel langer dan 2,5 uur intensief alleen of met dezelfde mensen samengewerkt. Ikzelf vind het heerlijk om tijd te hebben om me ergens in te kunnen verdiepen. En ik vind het fijn als ik mijn tijd zelf kan indelen. Dus hoe minder deadlines het beter. (iedere les is namelijk een deadline want je moet op zijn minst de voorbereiding klaar hebben, soms ook het huiswerk)

Nou gaat het niet om mij en toch heb ik daarmee wel de voordelen voor de student benoemd. Ik vrees alleen dat het voordelen zijn die wij als docent al wel zien en voor de student een tijd duren voor ze die bewust ervaren.

Rust

Oa rust schijnt te helpen voor de studeerbaarheid. Naast het niet hoeven verdelen van je aandacht over concurrerende onderwijsactiviteiten.

Uit sleutel 1:

Om er voor te zorgen dat studenten voldoende samenhang, rust en transparantie ervaren is van belang dat het onderwijs bloksgewijs wordt aangeboden met per blok een overkoepelend thema.

Het bloksgewijs programmeren van het onderwijs, bestaande uit een beperkt aantal onderwijseenheden per blok, voorkomt dat studenten hun tijd over te veel concurrerende onderwijsactiviteiten moeten verdelen.

Met lessen van 2,5 uur is het rooster rustiger dan met 2 lessen per week en het aantal deadlines gehalveerd. 

Leren concentreren en verdiepen

Met het 2,5 uur werken in een groep aan hetzelfde onderwerp (bedrijfseconomie) oefent de student om zich langer te concentreren op een onderwerp en gaat waarschijnlijk makkelijker de verdieping in.

Vaardigheden die de student over 2 jaar nodig heeft op zijn stageplek.

Aandacht

Voor mij als docent is het fijn om minder keren per dag van groep te wisselen en langer in dat lokaal bij die groep te zijn. Het loont dan om aandacht te hebben voor de werkomgeving. Het creëert ook tijd om in een groep voor iedereen aandacht te hebben. Tijd om feedforward te geven aan een student en nog even te kunnen kijken of dat ook gewerkt heeft.

De kwaliteit van aandacht en feedforward/feedback stijgt. En ik heb het idee dat studenten daaraan nog moeten wennen. Wennen aan het feit dat iemand echt aandacht heeft voor wat ze aan het doen zijn. En indien nodig hen daar op aanspreekt.

Conclusie

Tijdens het schrijven ontwikkelde zich bovenstaande visual. Die vat het volgens mij prima samen 🙂

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén