De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Wat zal ik gaan leren om de impact van mijn bijdrage te vergroten.

Twee cursussen spoken door mijn hoofd. Weet je, het liefst deed ik ze gewoon allebei. Omdat ze elkaar versterken en me kunnen helpen bij het verwezenlijken van mijn doel:

Een netwerk van docenten/lerenden, waarin de docenten/organisatie de kaders bieden. Die kaders bestaan per module uit: het leerdoel, de beschikbare tijd van de docent, een valide toetsing tbv de publieke verantwoording. En daarbinnen docenten en studenten, die samen voor de groep de weg bepalen die minimaal leidt naar het halen van die toets. Bij het maken van dat ontwerp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de talentenhandleiding van eenieder. Waarbij iedere toetsuitslag voelt als een diploma-uitreiking. “Kijk eens hoe we/ze gegroeid zijn, dat hebben we toch mooi samen voor elkaar gekregen”

Zal ik dus wel of zal ik niet? Ik heb een aantal standaardvragen die ik mezelf stel voor ik me opgeef voor een cursus. Laat ik ze maar eens een voor een langsgaan.

De eerste gaat over organisatie-redesign, over het coachen van een levend systeem.

Waarom deze?

Omwille van het bovenstaande en ook nog omdat ik me afvraag of ik het proces van vernieuwing binnen de opleiding nog kan versnellen/versterken door het volgend van deze opleiding van @Phillipebailleur

Wat zie ik dan al voor vernieuwing. bvb Nou 4 jaar geleden deed ik de docentencursus. Inclusief literatuurstudie en beroepsproduct. Ik heb het goed gedaan. Nog belangrijker: een verander/denkproces is bij mezelf op gang gekomen. De dagelijkse onderwijspraktijk heb ik er toen amper mee veranderd.

Nu: een 4-tal nieuwe docenten doen de cursus dit jaar. Voor het beroepsproduct wordt gekozen voor het vernieuwen van onderdelen van cursussen. De docenten die mee de uitvoering doen staan open voor verandering. Dus de kans dat deze producten het onderwijs echt gaan veranderen is veel groter. En ik geniet ervan als ze bij mij langskomen voor inspiratie/tips. Het geeft mij energie als ik mag delen wat ik geleerd heb. En ook dat ik zie welke veranderingen er op komst zijn.

Kan ik?

Ik zou voor semester 3/4 kunnen vragen om BE in te plannen op de woensdag en de vrijdag. Of experimenteren met alle les van 1 week achter elkaar. Lekker 3 uur per groep.

Wat levert het me op?

Oh, wat zou ik onderstaande over organisaties re-designen graag leren! Ik geloof hier namelijk in.

Blok 1 – Potentieel vrij maken

Organisaties kunnen ontwikkelen omdat mensen zich ontwikkelen. Dieper inzicht verwerven in hoe mensen zich ontwikkelen ontstaat via persoonlijk werk. De eigen sterktes en belemmerende patronen zijn elementen waarrond dit blok is opgebouwd.

Blok 2 – Organisaties leren lezen
Organisaties hebben een zichtbare bovenstroom en een onzichtbare onderstroom. De onderstroom bepaalt de bovenstroom. “Culture eats strategy for breakfast,” beweert Peter Drucker in die zin.

Blok 3 – Een levend systeem openen voor verandering
Levende systemen ontwikkelen zich in een bepaalde richting en hebben vaak ook een immuunsysteem. Te snel of zonder afstemming interveniëren zorgt in die zin vaak voor een omgekeerd effect.

Blok 4 – In beweging brengen
In dit blok leer je interventies ontwerpen om de ontwikkeling van levende systemen te ondersteunen. Cases zullen bepalend zijn doorheen dit blok.

Blok 5 – Design to coach & round-up v/d opleiding
Het design van een organisatie kan de opgestarte beweging verder ondersteunen of net terug in de kiem smoren. Organisatie design staat in die zin centraal in dit blok.

Kan ik het meteen toepassen?

En daar knelt de schoen. Tot en met blok 2. Daarna moeizaam/mondjesmaat.

Waar dat aan ligt krijg ik slecht geformuleerd. Klinkt als, organisatie niet klaar om die rol belangrijk te vinden, laat staan aan mij te geven & mijn werkuren spelen zich vooral af in het systeem studenten/docent & kan ik in dat systeem voldoende verschil maken door deze cursus te volgen.

Dus stopt het hier even, ik laat het verder bezinken, overleg even her en der en laat ik de vervolgvragen nog voor wat ze zijn.

Wil ik me verbinden/leren van de cursusleider (hoe schat ik de mens en de kunde in) en wat voor contact wordt geboden. Kan ik het echt niet leren door een boek/blog te lezen? Wat kost het? Heb ik de impact op mijn gezin ervoor over?

Online traject Essenties in de Praktijk Samenwerkingsproject Antioch University (USA) en Stichting Essentieel Leren (NL) 

Waarom deze?

Eigenlijk wil ik die bovenstaande cursus volgen -naast verwezenlijken doel- om oa de cultuur van onze organisatie te kunnen helpen aanpassen. Niet grondig veranderen. Want in de kiem is al veel aanwezig. Onderstaand is eigenlijk een omschrijving van de cultuur waar ik naartoe zou willen. En een eerste stap zou natuurlijk kunnen zijn om die veel nadrukkelijker in mijn eigen praktijk te laten zien. Daar kan deze cursus van @ElsSnels bij helpen.

Kan ik?

Ja, vanaf januari en het meeste gebeurt online. Het begint alleen net te vroeg. Nog flink druk op het werk die eerste 2 weken.

Wat levert het me op?

Ik ga leren over en stappen zetten in de de implementatie van de 10 essenties van essentieel leren.

Hoe de 10 Essenties zichtbaar zijn in het Werkconcept Critical Skills

Je hersens leren gebruiken: Levensechte problemen worden gezien als leerkansen. Reflectie, evaluatie en feedback worden gebruikt om de kwaliteit van het werk te vergroten.

Minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid: Alle belanghebbenden ondersteunen en participeren in uitdagingen die een hoog niveau van authenticiteit, complexiteit, flexibiliteit en eigenaarschap van de leerling vragen.

Doelen gelden voor alle leerlingen: Inzicht en begrip hebben van een helder geformuleerd attitude (houding) en gedrag; maar ook van kennis en vaardigheden en waarden die stelselmatig de focus zijn van al het werk van leerlingen.

Iedereen kent en herkent elkaar als persoon: Er wordt bewust aandacht besteed aan het opbouwen van een veilig leergemeenschap vanuit de unieke culturele achtergrond van elke leerling om ook verbindingen te leggen in het leven buiten school.

De Leerling werkt en de leraar coacht, instrueert en organiseert: Er wordt initiatiefrijk omgegaan met het ontwikkelen en begeleiden van uitdagingen in leeropdrachten en gebruik gemaakt van hedendaagse instrumenten, strategieën en werkwijzen die passen bij goed en adequaat pedagogisch handelen en didactisch handelen.

Laten zien wie je bent, wat je weet en wat je kunt: Beoordeling /waardering wordt gezien als een dialoog en een kans om te ontwikkelen. Reflectie wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Zowel proces als product worden aan de buitenwereld getoond. De gewenste en noodzakelijke expertise en standaardenmaken deel uit van de beoordeling/waardering.

Leren en werken op basisvan respect en vertrouwen: Alle betrokkenen stimuleren het ontwikkelen van talenten en mogelijkheden en staan model bij de inzet van instrumenten en werkwijzen die leren en ontwikkeling op een hoger plan brengen. Hierdoor ontstaat gezamenlijk leren, ontwikkelen en oplossen.

Betrokkenheid bij de hele school: Iedereen wordt erkend als essentieel lid van de (leer)gemeenschap en neemt gezonde uitdagingen aan.

Gebruik van alle bronnen voor werken en leren: Alle belanghebbenden werken samen aan gewenste resultaten, het vormgeven van beleid, procedures, beoordeling en schoolcultuur. Reflectie wordt gebruikt als een integraal deel van het ontwerpen van (toekomstige) leerervaringen.

Meewerken aan democratie en rechtvaardigheid : Alle belanghebbenden, waaronder ook de ouders, nemen deel aan discussies over de kwaliteit van leren en onderwijs omdat iedereen herkent waar de leerlingen in de maatschappij voor (komen te) staan.

Kan ik het meteen toepassen?

Ja, is de bedoeling van het traject.

Wil ik me verbinden/leren van de cursusleider (hoe schat ik de mens en de kunde in) en wat voor contact wordt geboden.

Ja & vooral online contact.

Kan ik het echt niet leren door een boek/blog te lezen?

Els heeft me al meermaals met gerichte vragen op een ander been gezet. Dat doet een boek niet zo efficiënt.

Wat kost het?

De kosten kan ik eventueel nog zelf dragen als de organisatie het niet waardevol vind.

Heb ik de impact op mijn gezin ervoor over?

Volgens mij valt die na week 3 wel mee, dus ja.

Zo, het staat op een rijtje. Nou even overleggen. Over het waardevol zijn voor de organisatie en eventuele facilitering van geld of uren.

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

2 Reacties

  1. Annemie 5 december 2013

    Dag Ilse, mooie en goeie blog. Gaan we een keer bespreken!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén