De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

“Principegestuurd ondernemend leren” uitgelegd.

Model propedeuseNa mijn traject “Essenties in de praktijk” vatte ik mijn pedagogische en didactische voorkeuren samen in deze zin: Principegestuurd ondernemend leren. Dat verwerkte ik november 2014 in Visiedocument Ilse Meelberghs v4 op onderwijs.

Vervolgens schrijf ik de betekenis hier nog even uit, aangescherpt door wat ik afgelopen jaar leerde (oa door gesprekken met mensen over die visie). Hiermee inzicht gevend in wat mij blij maakt, waar ik voor sta en voor ga.

Omdat ik vervolgens (offline) de koppeling zal gaan maken met “de zin” van Expeditie Binnenste Buiten. Omdat we daar op dit moment “de zin” aan het vertalen zijn naar didactische keuzes.

 

 

Wat betekent het “principegestuurd ondernemend leren”, wat is mijn persoonlijke invulling van die rode box:

Principe 

De basisprincipes die in iedere interactie in de organisatie zichtbaar zijn.

 • Iedereen mag hier zichzelf zijn, de hele persoon meebrengen. (kwetsbaar, inclusie, passie, talent, weg met maskers)
 • Iedereen kent en herkent elkaar als persoon. Je voelt en oefent aandacht, empathie, compassie. Ervaart het effect van werken vanuit het waarderend perspectief. Ervaart het effect van mensen die jouw talenten zien en vragen dat je die inzet.
 • We zien levensechte problemen als leerkansen, ook voor het oefenen van de habits of mind/critical thinking. We (h)erkennen hiermee waar de studenten in de maatschappij voor (komen te) staan. Challenges kunnen hierbij heel behulpzaam zijn.
 • We nemen tijd voor reflectie en dialoog. Ook als onderdeel van de manier waarop we beoordelen en verantwoorden.
 • We leren en werken samen op basis van respect en vertrouwen. (tone of descency and trust, integriteit, ethisch gedrag)
 • We hebben plezier met elkaar, genieten van het proces. (community)
 • In symbiose met de aarde en al haar bewoners.

Kortom, we doen samen al dat wat we graag willen dat de student zelfstandig kan zijn op het einde van de studie.

gestuurd

= het proces vertrouwen

Het proces is zodanig ontworpen dat het proces het waarmaken van de principes ondersteund. Daarna kunnen we op het proces vertrouwen.

Dat proces heeft oa de volgende kenmerken:

 • De zaak in het midden. Een student haakt aan omdat hij iets wil leren.
 • De inhoud kan snel aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen.
 • De student ervaart de zin/betekenis van wat hij leert.
 • De student ervaart aandacht en ondersteuning van zijn persoonlijke leerproces.
 • De ontwikkeling van de student die meedoet staat centraal, het proces steunt op gedeelde verantwoordelijkheid, kennis wordt collectief geduid
 • Het gestructureerd leerproces zorgt ervoor dat, met een redelijke mate van zekerheid, de student dat leert waarvoor hij “aanhaakte”.
 • Binnen die structuur dient ruimte te zijn om te doen “wat nodig is op dat moment”, een flexibele invulling dus.
 • Dat gestructureerde leerproces is respectvol rondom de tijd van de student en kent dus grote delen die in eigen tempo/tijd kunnen worden uitgevoerd, bevat ook keuzemogelijkheden.
 • Het assessment biedt de uitdaging om grenzen te verleggen.
 • Het assessment, vanuit het waarderend perspectief, is een feestje omdat het de groei zichtbaar maakt.
 • Ingebakken in het proces is de vernieuwing (bedoel niet pdca, dat is verbetering)

ondernemend 

Hier heb ik ondernemerskwaliteiten onderzocht en die gekozen die ook op financials van toepassing zijn.

 • We evalueren, verzamelen feedback over wat wel/niet werkt en passen het proces daarop aan.
 • We werken oplossingsgericht.
 • We nemen verantwoorde risico’s (uitdaging).
 • We volharden. We focussen op het behalen van helder geformuleerde doelen. En houden vol, zetten door, overwinnen angst/weerstand, worstelen.
 • We weten wat het einddoel is en voelen de vrijheid om de weg ernaartoe te kiezen.

leren

 • Essentiële vragen zijn de basis van ons leren.
 • Iedereen die meedoet ontwikkelt tijdens het proces, continue, dus ook docenten/werkveld. Informeel/rhizomatic leren telt ook mee.
 • We nemen tijd om te leren over leren, om na te denken over denken (critical thinking)
 • Oude kennis aan nieuwe verbinden, de volgende stap zetten

Iets uitgebreider over voor mij belangrijke termen uit het voorgaande:

En waarvan ik vermoed dat de niet-trouwe lezers van de blog niet weten wat ze betekenen. Je mag me dus rustig vragen om iets anders ook nog toe te lichten. Doe ik met plezier.

Challenges

Ik ben een voorstander van challenges (vs praktijkopdrachten). Omdat bij challenges een beroep wordt gedaan op sleutelvaardigheden, waarden en attituden. Dat is ingebouwd in de opdracht.

Challenges zijn aansprekende, concrete uitdagingen of belangrijke kwesties die leerlingen samen en met behulp van een specifieke werkwijze te lijf gaan.
Bij Challenges wordt een beroep gedaan op  sleutelvaardigheden, kennis, waarden en attituden die vooraf zijn vastgesteld en waarop bij de afronding en presentatie wordt gereflecteerd en geëvalueerd.
Kenmerkend voor Challenges is dat er steeds meerdere oplossingen mogelijk zijn, relaties worden gelegd, gebruik wordt gemaakt van ICT en een onderzoekende houding vraagt!

Essentiële vragen

De kenmerken van een essentiële vraag:

 • open, geen “1 definitief juist antwoord”
 • intrigerend, intellectueel boeiend, veroorzaakt discussie/debat
 • vraagt om analyse, gevolgtrekkingen, evaluatie, voorspelling
 • wijst richting belangrijk overdraagbaar idee
 • roept meer vragen op, meer onderzoek
 • vraagt om onderbouwing en rechtvaardiging
 • repeteert, kan na tijdje opnieuw gesteld worden

Critical thinking

Het kan gestructureerd geoefend worden (ahv een boek). Els en ik deden dat samen een tijd en blogden erover.

Een geoefend kritisch denker (pg 34):

 • Stelt essentiële vragen en problemen aan de orde. En formuleert ze helder en precies.
 • Verzamelt en beoordeelt relevante informatie. En gebruikt abstracte ideeën om ze effectief te interpreteren.
 • Komt tot beredeneerde conclusies en oplossingen. En test ze mbv relevante criteria en standaarden.
 • Denkt met een open mind binnen alternatieve denksystemen, herkent en beoordeelt, indien nodig, hun aannames, implicaties and praktische consequenties.
 • Communiceert effectief met anderen om oplossingen te vinden voor complexe problemen.

Habits of mind (16)

Ook dit kan gestructureerd geoefend worden. Boeken en sites voorhanden.

 • Helder en precies denken en communiceren.
 • Volharding
 • Oude kennis aan nieuwe kennis verbinden
 • Blijvend open staan voor continue leren
 • Denken in samenhang
 • Denken over je denken: metacognitie.
 • Managen van impulsiviteit.
 • Flexibel denken
 • Precisie en accuratesse
 • Luisteren met begrip en empathie.
 • Humor
 • Creëren, zich voorstellen, innoveren
 • Vragend- en probleemstellend leren
 • Antwoorden met verwondering en ontzag
 • Verantwoord risico’s nemen
 • Data verzamelen met al je zintuigen

A tone of decency and trust.

Dat doen we met een van mijn favoriete video’s hierover.

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén