De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Zitten deze 3 studenteninitiatieven in het 7 fasen communityleren?

wp_20161027_10_31_55_proIn de afgelopen jaren heb ik een aantal mooie initiatieven zien ontstaan vanuit “ongenoegen van studenten (en docenten)”. Deze heb ik waargenomen door open en breed te kijken naar wat ontstaat (mijn eigen fase 3, onderzoekend op pad). Heb ze vervolgens meegenomen in het 7 fasen communityleren. (mijn eigen fase 6, tonen).

Dat betekent mi dat het proces van 7 fasen communityleren nu de ruimte biedt voor:

 • feedback vragen (fase 2 en 6)
 • inhoudelijk brede blik (fase 3)
 • je eigen contrapunt, tegenspraak organiseren (fase 3)
 • je eigen intrinsieke motivatie vinden (fase 4/5)
 • trouw blijven aan jezelf (fase 1, 4/5)
 • reflexiever denken (fase 4/5)
 • je eigen kracht, droom, impact ontdekken (fase 4/5/6/7)

De twee eerste voorbeelden van studentinitiatieven gaan over “Bildung”

Voorheen was in het hoger onderwijs vooral een gedegen vakinhoudelijke basis belangrijk. Momenteel vind er een trendverschuiving plaats van “Ausbildung naar Bildung”. Ook gericht aandacht besteden aan de persoonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. (Art. 1.3, vijfde lid, Wet Hoger Onderwijs). Het blijkt lastig om daar in het curriculum van het hoger onderwijs invulling aan te geven.

Studenten en docenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben daarom de Bildung Academie opgericht. Studenten van Avans doen op dit moment hetzelfde met Ucademy met als reden: “Voor persoonlijke levensvaardigheden die je iedere dag toepast, is te weinig aandacht voor en daarom richten wij onze eigen academie op.” Beide zijn aanvullende platforms, geen onderdeel van het curriculum.

Bildung Academie

Dylan Vianen, een van de oprichters van de initiatiefnemers heeft het tijdens de onderstaande Socrateslezing over:

 • je eigen contrapunt, tegenspraak organiseren => fase 3, onderzoekend op pad, in gesprek met experts, onderzoeken van tegengeluid en opkomende trends
 • feedback vragen => fase 2, critical friends bijeenkomsten, fase 6 bij het tonen van het product.
 • humor, zelfrelativering => hoop dat het in alle fases meer de ruimte krijgt door langere periodes met elkaar samen te werken.
 • intrinsieke motivatie: het vuur dat in u brandt => fase 4 en 5, het vuur leren (her)kennen

Ucademy

Eva-Lisa Janssen &  Stan van de Sanden (oprichters Ucademy) schreven in een recent opiniestuk “van wegwerpstudenten naar wereldvormers” 

We vragen nogal wat van de student, zonder dat deze student op adem kan komen. We bedoelen het broodnodige moment waarop studenten een introspectie kunnen plegen op de belangrijkste vragen. Wie ben ik? Wat zijn mijn dromen? Waar ligt mijn kracht? Waar haal ik energie vandaan? Wat is mijn volgende stap? Hoe word ik gevormd door mijn cultuur? Wat gebeurt er in de wereld? Wat merk ik daarvan? Wat voor impact kan ik op de wereld maken? En hoe wil ik dat mijn wereld er over dertig jaar uitziet? Vragen waarvan het antwoord effect heeft op ons allen. Het heeft effect op de vorming en expressiviteit van onze normen, waarden en identiteit. Dit zijn effecten die invloed hebben op de wereld waarin we leven en die we samen moeten en mogen vormen. Dit lijken ons vragen waar we wel even de tijd voor mogen nemen.

Fase 5 in het model maakt daar bij het beantwoorden van iedere beroepsvraag tijd voor. Hetzelfde geldt voor het volgende citaat:

Wij willen leren hoe we begrip ontwikkelen voor mensen die we niet begrijpen. Wij willen weten hoe we dromen omzetten tot daden. Wij willen weten hoe we trouw blijven aan onszelf in een gemeenschap die ons overvraagt. Wij willen weten hoe we een duurzame relatie met onszelf en anderen aangaan. Wij willen weten wat onze plek is in deze complexe maatschappij en waar we goed in zijn, om deze wereld een stukje beter, leuker en mooier te maken.

Eentje gaat over ons vakgebied, de economie.

Rethinking Economics NL, is een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers, die samenkomen om het economisch denken te diversifiëren en vernieuwen.

We streven naar diversiteit in het economisch denken en betrekken daarbij studenten en wetenschappers van diverse academische achtergronden. We zijn open-minded en respectvol tegenover andere uitgangspunten, bescheiden vanuit het besef dat niemand de waarheid in pacht heeft.

Ons doel is om verandering in economische curricula te ondersteunen en faciliteren, om uiteenlopende soorten economen te inspireren tot onderling debat en vruchtbare samenwerking, om onszelf op te leiden in een reflexiever economisch denken, en om het economisch denken uit de ivoren toren te halen.

We willen een diverser economisch denken, in vier dimensies: Theoretisch pluralisme: het serieus nemen van fundamenteel verschillende economische ideeën. Dit biedt een brede blik op de economie en voorkomt intellectuele verkramping: Methodologisch pluralisme: de economie bestaat uit meer dan alleen getallen. Een goede econoom kan niet zonder inzicht in processen, structuren, instituties, macht en andere sociale dynamieken; De economie is één van de sociale wetenschappen en heeft de anderen hard nodig: interdisciplinair denken is essentiëel; Onze wetenschap moet sterker geworteld zijn in de echte wereld, met meer besef van de historische, culturele en politieke context van economische fenomenen en ideeën.

In fase 3 is ruimte om inhoudelijk breder te kijken dan de gangbare theorieën en modellen.

Fase 4/5 biedt ruimte voor het reflexievere (economische denken).

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén