De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Feedback nav “The movie” 7 fasen community leren.

IMG_6945Met knikkende knieën zette ik de video online. Mijn baby: communityleren in 7 fases, de kiem van wat ik wil bijdragen aan ons onderwijs. En ik krijg feedback. Gelukkig, want dat was waarom ik het toch durfde/deed. Het is tijd dat “de wereld” er zich mee gaat bemoeien.

Hieronder in quotes de feedback en vervolgens wat ik daarmee gedaan heb. Ten eerste om de feedbackgevers te bedanken en te laten weten wat ik ermee gedaan heb. En stiekem ook om anderen aan te sporen vooral nog te reageren.

Wat dapper dat je zo openlijk dat innerlijke stuk meeneemt

=> Ik ben steeds openlijker over hoe belangrijk ik dat innerlijke stuk vind. Omdat integriteit en met passie werken alleen kan als je verbonden bent met wie je echt bent.

En het helpt anderen als ik duidelijk articuleer welke fase wat brengt, ik heb het ook al een eerste keer genoemd in de opleidingsteamvergadering. We hebben in het nieuwe curriculum een proces voor communityleren nodig. Een proces waar steeds weer die dingen die we belangrijk vinden geoefend worden. Dat doet het model op de volgende manier:

  • Onderzoekend vermogen: fase 1,2,3,6
  • Jezelf, je kwaliteiten, je passie, je waarden kennen 4,5,6,7 (noodzakelijk voor verantwoord handelen)
  • Samenwerken: in alle fases de kracht ervaren van samen is groter dan alleen
  • Lerend vermogen: deze cyclus is een effectieve leercyclus die ik nu ook nog steeds doorloop #levenlangleren
  • Communicatief vermogen: in alle fasen op heel veel verschillende manieren communiceren

Wauw, wat een berg werk zit hierin, dat je dat ervoor over hebt.

=> Het werkt dus om te laten zien hoe belangrijk het voor me is. Doet me denken aan deze quote: People don’t care how much you know until they know about how much you care.

Wellicht de aansluiting met SCRUM nog eens bekijken

=> Dat houd ik in mijn achterhoofd voor een latere fase

Ik zou nog wat tijd steken in de verantwoording. Er zit veel theorie achter en dat is nu niet zichtbaar.

=> Bij het voor de eerste keer voorzichtig laten zien van het model aan het opleidingsteam heb ik heel nadrukkelijk verteld hoeveel studietijd van mij eraan vooraf ging (ongeveer 3500 uur). En heb de belangrijkste theorieën genoemd:

  • Theorie U omwille van de diepgaande gedragsverandering die het teweeg brengt door de persoonlijke missie (wie ben ik en wat is mijn werk)
  • Creative interchange omwille van het belang van relaties en ontmoetingen daarbij
  • Essentieel leren omwille van de diepgang van het leren

Wellicht dat je een filmpje kan maken waarbij in een voorbeeld alle 7 de stappen worden doorlopen.

=> Dat is een goed idee, alleen nu nog even geen zin in. Wel heb ik bij het formuleren van een voorstel om gezamenlijk te komen tot een communityleren-proces een planning gemaakt op basis van de 7 fases. En bij een eerste trainingsvoorstel voor het docententeam ook plek gemaakt voor stap 4 en 5.

Wellicht dat deze website http://www.hettalentbedrijf.nl/aanpak/de-vlam-gehele-aanpak/  je nog kan helpen bij stap 4 en 5.

=> Ziet er ook heel goed uit. Ga ik ook in een later stadium naar kijken.

Ik heb behoefte aan sterke relaties IN het werk, relaties met collega’s die me helpen mijn werk goed te doen, gaat dit hierbij helpen.

=> De community is mijn hoop tegen de eenzaamheid nu in het gebouw. Het geeft de kans om met 3 docenten en 60 studenten dagen per week samen te werken en te leren. De basis om aan die sterke relaties te kunnen werken is er dan dus.

Denk je nou echt dat een 18-jarige bezig wil zijn met missie/talenten/waarden?

=> Ik word weer eens geconfronteerd met hoe ik mijn verantwoordelijkheid als opvoeder-docent invul. Ik kies ervoor om ze er wel mee aan de gang te laten gaan. Omdat ik weet dat het belangrijk is om een levenlang duurzaam te leren en te werken. En de student hoeft dus niet meteen op die kar te springen, het mag ook over 10 jaar. Dan kan hij dan wel terug naar een basis die hij meekreeg. Zo doe ik dat ook met dingen die ik wezenlijk vind bij mijn kinderen. Ik weet dat daar ook andere opvattingen over bestaan, die mij nog niet hebben weten te overtuigen.

Wat het begeleidingsbureau noteerde op de sheet voor de werkgroep: 

Het bureau dat ons begeleidt bij het curriculumvernieuwingsproces heeft de video bekeken en dit erover genoteerd voor de werkgroep.

Het bureau dat ons begeleidt bij het curriculumvernieuwingsproces heeft de video bekeken en dit erover genoteerd voor de werkgroep.

=> Het is een enorm compliment als iemand zoveel moeite doet (geldt ook voor de voorgaande feedbackgevers). Ik krijg indirecte feedback door te lezen wat zij belangrijk genoeg vonden om in de sheet te zetten voor de werkgroep. Het helpt mij als zij vanuit hun expertise aangeven wat ze sterk vinden (= het onderzoeksstuk mn stap 3) en de aansluiting zoeken met SLB. Waarbij ik bij dat laatste merk dat ik dat eng vind. Omdat ik wil dat dat stuk (stap 4/5)authentiek, echt wordt en niet een “SLB-kunstje”

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén