De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Talenten en rollen #lesvoorbereiding

img_7270

De lesvoorbereiding voor training 9 management vaardigheden/studieloopbaanbegeleiding in de gemeenschappelijke propedeuse.

Uitgangssituatie:

De studenten hoeven niets voor te bereiden. Studenten weten globaal wat talenten zijn, maar hebben er nog geen specifieke training over gehad. Studenten hebben al kennis gemaakt met de thema’s: groepsvorming, reflectie, luisteren, vragen stellen, vertrouwen en met feedback geven en ontvangen.

scn_0014

 scn_0015

P1 Welkom (10 min)

Lesdoel

 • Studenten maken kennis met het de twee perspectieven in het leven en in het werk van de talententoolbox van Luk Dewulf. Perspectief 1= wegwerken van tekorten, Perspectief 2= werken vanuit talenten.
 • De studenten maken kennis met hun eigen talenten
 • (Studenten leggen de link tussen hun talenten en de beroepsrollen)

Voorkennis activeren 

Vandaag gaan we het hebben over talenten en kwaliteiten. We kijken vanuit een ander perspectief naar elkaar en naar onszelf.
Korte individuele opdracht: pak pen en papier en geef voor jezelf antwoord op de volgende drie vragen:

 1. Wat is volgens jou de definitie van een ‘talent’
 2. Kun je een talent van jezelf benoemen?
 3. Wanneer is dit talent nuttig voor jezelf of voor anderen? (noem een voorbeeld)

Maak een kort rondje en inventariseer de antwoorden. Op de definitie van een talent komen we aan het einde van de les terug.

(Tip voor de docent: stel de vragen één voor één, als iedereen een antwoord heeft opgeschreven stel je pas de volgende vraag. Zo hebben studenten rustig de tijd om over elke vraag even na te denken en hun antwoord op te schrijven)

P2 Theorie/Oriëntatie ( focus op de nieuw te leren stof)  (10 min)

Ter introductie bekijken de studenten klassikaal het filmpje Luc Dewulf (perspectieven) Tot 4.30

Na dit filmpje: klas geeft een korte samenvatting van wat ze gezien hebben. Daarna bekijken ze het filmpje ‘Wat zou jij doen?’ (Pippi).Ook hierna wordt klassikaal kort een conclusie getrokken.

P3 Talenten spontaan

Instructie (5 min)

Iedereen in deze klas heeft bepaalde talenten. Wat doet iemand als vanzelf goed? Wat kost iemand geen moeite? Voor welke eigenschappen krijgt iemand van anderen complimenten? Denk eens na over je klasgenoten. Wat is ieders talent? We gaan in het komende uur op zoek naar de Pippi’s in iedereen in deze klas.

 • Teken of schrijf je eigen naam op een A4. (docent kan meedoen, is leuk)
 • Schrijf de naam van al je klasgenoten op een post-it (één post-it voor elke klasgenoot). Schrijf onder elke naam het talent of de talenten waarvan jij vindt dat deze bij hem/haar past/passen. Denk rustig na, neem je tijd en zorg dat je aan het eind voor iedere klasgenoot één of meerdere talenten op zijn/haar briefje hebt geschreven.
 • Als iedereen klaar is, plak je de briefjes op A4 van je klasgenoot. Aan het eind heeft iedereen dus een A4 vol met post-its waar de talenten op staan die de anderen bij jou vinden passen.
 • Neem even de tijd om ze rustig te lezen en eventueel te groeperen. Trek je conclusie.

(tip voor docent: laat eerst iedereen schrijven, laat studenten wachten op anderen die nog niet klaar zijn, pas als iedereen klaar is, laat je ze rondlopen en plakken)

(tip 2: zorg dat iedereen de naam van degene waarvoor het talent bedoeld is ook daadwerkelijk op zijn geeltje zet, niet zijn eigen naam of geen naam; als er briefjes zoek raken, dan kunnen ze altijd weer bij de rechtmatige eigenaar terecht komen).

Zelfstandige verwerking (20 min)

De studenten voeren de opdracht uit. Vervolgens delen de studenten hun conclusie met elkaar (na toestemming van de groep).

P4 Talenten gestuurd/verdiepend

Instructie (5 min)

Uitleg sneltest talententoolbox en uitleg van de talenten: beschrijving, context en hefboomvaardigheden. Uitdelen sneltest.

 • Vul de sneltest van de talententoolbox individueel in (dit gaat over jezelf).
 • Als je klaar bent, krijg je van de docent de talentkaartjes.
 • Daarna lees je de talenten waarvoor je een 4 of een 5 hebt ingevuld goed door. Lees ook de context en hefboomvaardigheden.
 • Kies welke drie van deze talenten je het beste bij jezelf vindt passen en markeer de zin waarvan jij vindt dat deze jou het best typeert
 • Vergelijk deze met de talenten die je klasgenoten over jou hebben opgeschreven.
 • Trek een conclusie.
 • Als iedereen klaar is, delen de studenten hun conclusies met elkaar.

Zelfstandige verwerking (20 min)

De studenten voeren de opdracht uit. Vervolgens delen de studenten hun conclusie met elkaar (na toestemming van de groep).

P5 Link van talenten aan beroepsrollen

Instructie (5 min)

Uitleg van de beroepsrollen.

scn_0013

Visiedocument “Samen grenzen verleggen”, opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie Zuyd, september 2016

 • Studenten schrijven op de A4 met de beroepsrollen hun talenten op. Daar waar ze denken dat ze dat talent het best/meest kunnen inzetten.

Zelfstandige verwerking (10 min)

De studenten voeren de opdracht uit. Vervolgens delen de studenten hun conclusie met elkaar (na toestemming van de groep).

Evaluatie en terugkoppeling (10 Min) 

Kort klassikaal terugkijken op de opdrachten en de resultaten + samen bekijken filmpje Mark Lammers

Opdracht toelichten.

Samen een definitie van talent bepalen op basis van onder andere de vraag in het begin van de les en de info en ervaringen uit de rest van de les.

Opdracht achteraf 

De studenten gaan de volgende reflectievragen beantwoorden en via blackboard inleveren.

 1. Welke talenten hebben jouw klasgenoten jou toebedeeld? Beschrijf deze en maak een groepering, welke horen bij elkaar of komen overeen?
 2. Welke talenten komen uit de sneltest?
 3. Hoe zou je op basis van de voorgaande twee vragen jouw drie belangrijkste talenten beschrijven (in je eigen woorden).
 4. Beschrijf bij elk talent een situatie waar je dit talent inzet en hoe dat voor jou werkt. Dit kan op school zijn, maar ook in je privé-situatie, hobby of sport.
 5. Beschrijf bij elk talent een situatie waar je dit talent nog (meer) zou kunnen inzetten. Ook dit kan op school zijn, maar ook in je privé-situatie, hobby of sport.
 6. Beschrijf op welke manier je deze talenten later kan inzetten in je beroep.
 7. Formuleer een eerste stap op welke manier je vraag 5 gaat toepassen.
 8. Geef een reflectie op de ‘talentenles’ op deze opdracht (wat is er concreet gebeurd, wat was jouw rol hierin, hoe vond je dat en wat heb je ervan geleerd).

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén