De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Hé hé, pijn benoemd, stap voorwaarts bedacht #evaluatie

We hebben net kwartaal 2 afgesloten. de studenten maken tentamens. Intussen kwamen de student-evalualties bedrijfseconomie van kwartaal 1 zijn binnen. Ze brengen me al een week uit mijn evenwicht (gelukkig met pauzes tussendoor).

Gebaseerd op deze cijfers word ik, na een opleving in het tweede jaar, jaar na jaar een slechtere docent in de ogen van de studenten. Dat strookt niet met mijn gevoel/met wat ik zie gebeuren in de lessen.

Studentevaluaties KW1

Moet ik daar wat mee doen? Moet ik mijn gedrag zodanig gaan aanpassen dat studenten dit wel positief invullen. Of houd ik vast aan mijn koers om dat wat werkt te versterken. Het is zo lastig vasthouden aan die koers als de norm op alle onderdelen 75% is. Als deze uitslag persoonlijk overhandigd wordt omdat ie zoveel minder is dan de norm. Als mededocenten wel gericht nadenken over hoe ze kunnen sturen op die getallen. Met name op dat duidelijk uitleggen.

Het doet zo’n pijn dat mijn bijdrage om onze studenten onderzoekende, uitproberende, vragen stellende, samenwerkende professionals te laten zijn zo weinig zichtbaar is in de evaluaties.

De pijn wordt een beetje verzacht doordat de ervaring in vorige jaren uitwijst dat deze scores in de loop van het jaar (met dezelfde studenten/manier van lesgeven) verbeteren.

Toch wil ik over deze feedback in gesprek met studenten, maar ben doodsbenauwd dat ik al heel gauw in de verdediging schiet. Dat helpt natuurlijk niet. Ik merk ook dat de vragen geen antwoord geven op de dingen die me bezighouden als het gaat over hoe ik mijn onderwijs mooier kan maken.

En met het vaststellen van dat feit komt ook mijn oplossing bovendrijven. Ik ga een enquete maken die mij wel helpt. Die de aannames die onder mijn manier van lesgeven zitten duidelijk maken voor en checken bij de studenten. En die ook laat zien in hoeverre de student daar gebruik van maakt en tot welk punt dat leidt. En ja, dat ga ik doen met google drive (als ik tenminste krijg uitgezocht hoe dat werkt)

Hou er bij het lezen van de vragen rekening mee dat  90% van het bedrijfseconomie-onderwijs in de propedeuse bestaat uit het aanleren van vaardigheden. Ze mogen anoniem antwoorden (tip van mijn zoon). Ik laat beoordelen op een schaal van 0 tot 10, lekker herkenbaar. En ga zorgen dat er ruimte is voor opmerkingen per onderdeel.

Nog tips?

De vragen

Voorbereiding

 1. De docent stelt voldoende middelen beschikbaar aan mij, de student, om me voor te bereiden op de les. Die middelen zijn: weekplanner, theorieboek, webinars horend bij het theorieboek, samenvattingen van de hoofdstukken in de vorm van een powerpoint, en de uitwerking van eerder gemaakte opdrachten.
 2. De docent laat de verantwoordelijkheid voor die voorbereiding bij mij, de student. Dat zie ik, de student, door wat de docent NIET doet: weekplanner kopiëren, vertellen wat de student moet doen voor de volgende les, de net thuis bestudeerde theorie langdurig bespreken, opgaves nakijken.
 3. Ik, de student, neem de verantwoordelijkheid voor die voorbereiding en bereid me voor.
 4. Als er vragen zijn naar aanleiding van de voorbereiding dan stel ik, de student, die.
 5. Op vragen naar aanleiding van de voorbereiding krijg ik, de student, een afdoend antwoord.
 6. Deze manier van voorbereiden is voor mij, de student, effectief.
 7. Tips om de voorbereiding voor mij, de student, (nog) effectiever te maken.

De les

 1. De docent stelt de middelen beschikbaar om in de les aan het werk te kunnen gaan. Die middelen zijn: de weekplanner, de opgaves, een korte uitleg van de nieuwe elementen in de opgave.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van die middelen laat de docent bij mij, de student: Dat zie ik, de student door wat de docent NIET doet: opgaveboek/opgaves ter beschikking stellen, zeggen wat er die les moet gebeuren, dwingen te luisteren naar de uitleg.
 3. Ik, de student, neem die verantwoordelijkheid voor het gebruik van de middelen en zorg dat ik bij me heb, gebruik wat ik nodig heb.
 4. Om veiligheid te scheppen voor de studenten zorgt de docent voor een vangnet als het niet lukt om de opgave te maken. Dat vangnet bestaat uit: overleg met je medestudent, een uitwerking is beschikbaar, 1 op 1 uitleg door de docent
 5. Ik, de student, werk in de les en vraag door tot ik de hele opgave begrepen heb.
 6. De docent laat die verantwoordelijkheid voor het doorgaan tot de hele opgave begrepen is bij de student. Dat ziet de student door wat de docent NIET doet: dwingen om te werken, checken of iedereen alles af heeft, controlevragen stellen.
 7. In dat kader 1 bij-vraag. De docent hoort vaker als antwoord op de vraag aan de student “waarom werk je niet” het antwoord “ik werk liever thuis”. Wat is ervoor nodig om “wat thuis werkt om te werken” ook in de les voor elkaar te krijgen.
 8. Deze manier van werken tijdens de les is voor mij, de student, effectief.
 9. Tips om het werken tijdens de les voor mij, de student, (nog) effectiever te maken.

Na de les

 1. De docent stelt de middelen beschikbaar om na de les te kunnen controleren of alles begrepen is & om de vaardigheid te oefenen. Die middelen zijn: huiswerkopgaves, de meerkeuzevragen bij het handboek, uitwerkingen van de opgaves die in de les zijn behandeld en tips tijdens de les over hoe genoteerd kan worden wat nog niet lukte.
 2. Ik, de student, neem die verantwoordelijkheid voor het controleren of alles begrepen is en te oefenen. Ik maak bvb thuis het huiswerk, de opgaves nog een keer en maak de meerkeuzevragen.
 3. Als ik, de student, naar aanleiding hiervan nog vragen heb, dan stel ik die.
 4. Vragen naar aanleiding van die controle worden door de docent afdoende beantwoord.
 5. Deze manier van werken na de les is voor mij, de student, effectief.
 6. Tips om het werken na de les voor mij, de student, (nog) effectiever te maken.

Vragen rondom bereiken doelen

  1. Het punt van kwartaal 2 (omwille van de anonimiteit in blokken)  Keuze: Minder dan 4, tussen 4 en 5,5, tussen 5,5 en 7. Tussen 7 en 9. Hoger dan een 9.
  2. Rondom welke vaardigheid heb je het meest bijgeleerd in lessen BE, Keuze: Onderzoeken, samenwerken, vragenstellen, uitproberen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

6 Reacties

 1. Annemie 16 januari 2014

  Ilse, lastig, mooi, moedig. Heldere vragenlijst, die past bij jouw beleving van onderwijs en misschien in de toekomst “ons” onderwijs? Veel succes en hou me op de hoogte.

 2. Els Snels 16 januari 2014

  Hi Ilse,
  Wat ik lees uit de grafiek doe je een beroep op de zelfwerkzaamheid, zelfsturing, leiderschap, autonomie van de studenten middels
  de rol van de coachende en faciliterende docent op te pakken door het motiveren en het bieden van gelegenheid tot vragen stellen.
  Is dat EEN rol of DE rol van de docent dat past bij studenten in het Hoger Beroepsonderwijs?

 3. Frans Velraads 16 januari 2014

  Hoi Ilse,
  Je staat natuurlijk niet alleen met deze ervaringen. Moeten we niet versneld gaan praten over jouw voorstel van “delen” van lessen met als bedoeling elkaar aan te vullen. Het zal zowel voor ons als docent als voor de studenten “bevrijdend” werken als we meer in co-productie gaan werken.

  Ik sta er open voor en wil met je zoeken naar een weg daarvoor.

  Frans

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén