De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Conflicthantering #lesvoorbereiding

DradenEen nieuwe uitdaging. Training conflicthantering en onderhandelen voor onze tweedejaars. Ik heb me eigen gemaakt wat de andere docenten in die training doen en mijn eigen accenten toegevoegd. Nog tips?

Mijn oriëntatie:

Ik kijk de powerpoint door, lees de handleiding, laat een docent die het al lang doet me even door de 3 uur heen praten.

De verdieping:

De beginsituatie van de student/groep/ons.

Zij bereiden zich voor en nemen mee naar de les:

 • drie eigen voorbeelden van conflictsituaties en hoe ze zich in die conflictsituatie hebben opgesteld
 • ingevulde test conflicthantering
 • een leervraag mbt een vaardigheid die ze willen aanleren mbt conflicthantering

Ik leef me in door:

 • de test zelf in te vullen. (Gebaseerd op model van Thomas Kilmann).
 • en baal dat hun voorbereidingen in mijn postvak op school liggen en ik daar niet meer kom voor de les.

 Ik print even de fotolijsten uit. Leuk, in de eerste groep ken ik meer dan de helft van de studenten door de lessen bedrijfseconomie van vorig jaar.

 Wat is het doel van deze training.

Mogelijke vaardigheden die met onderstaande oefeningen getraind kunnen worden:

 • het herkennen van de verschillende manieren om met conflicten om te gaan, het kennen van de voor- en nadelen ervan
 • het herkennen van de eigen voorkeurstijl
 • het oefenen met (en daarmee onderzoeken van) andere stijlen
 • het herkennen van de fases van een conflict
 • het herkennen van gedrag dat bijdraagt aan de oplossing en gedrag dat bijdraagt aan escalatie

Theorie

Wat is een conflict en waar zijn ze goed voor? (Carrieretijger)

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Je hebt dus in ieder geval een meningsverschil. Bij een conflict speelt er echter meer dan alleen de inhoud of de kwestie op zich. Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil niet meer naar elkaar luisteren en niet zomaar tot een oplossing kunnen komen. Dat komt omdat emoties en/of botsende persoonlijkheden een rol spelen.

Hoewel conflicten niet prettig zijn, zijn ze wél ergens goed voor:

 • Je leert je eigen grenzen beter kennen, want een conflict is een signaal dat er een grens overschreden is.
 • Beide partijen laten het achterste van hun tong zien en komen écht voor hun mening en ongenoegens uit.
 • Het uitspreken (schreeuwen?) van wat je dwars zit kan ontzettend opluchten als het conflict al een tijd in de lucht hing.
 • Een conflict kan een vernieuwing in een relatie teweegbrengen. Je bezint je weer op je eigen belang en je uitgangspunten, de ander doet dat ook. Vernieuwing kan in dit geval ook betekenen dat je afscheid van elkaar neemt, als de tegenstellingen of conflictpunten onoplosbaar zijn.

Ik zoek doorzoek via DIZ ook nog even de bibliotheek over verschillende definities meningsverschil/standpunt/conflict

Wat is de essentie van de theorie die wordt gebruikt door de huidige docenten. Ik graaf een beetje, vind deze webpagina helder en mooi visueel en vind deze video van FNV. Mij helpt me om de stijlen even uitgespeeld te zien.

Mijn voorstel aan de studenten:

Check in: “Wat is er in deze sessie belangrijk voor jou. (techniek uit Deep Democracy)

Werken met de eigen situaties.

conflict escalationJe hebt in die situatie toen het beste gedaan wat je toen kon. We gaan nou verkennen welke andere mogelijkheden er nog waren geweest.

Inleven in de ander:

 • Neem 1 van je drie situaties:
 • Ga letterlijk even “op de plaats van de tegenpartij staan”
 • En beschrijf 10 minuten de situatie vanuit het standpunt van die ander. (Techniek uit Mooc Ulab, reflectieve journaling/empathywalk)

Hoe zou een ander het aanpakken:

 • Neem weer 1 van je situaties (liefst dezelfde)
 • Beschrijf de situatie, niet wat je gedaan hebt aan 2 medestudenten (liefst met andere voorkeurstijl)
 • Laat de ander vertellen wat hij zou gedaan hebben.
 • Bepaal samen welke conflict-hanteringsstijl de geboden oplossing heeft. Welke voor- en nadelen heeft deze oplossing? (studiewijzer pg 8 tm 11)

De fase van het conflict:

 • Neem weer 1 van je situaties (liefst dezelfde)
 • Bepaal met 2 klasgenoten in welke conflict-fase jouw situatie zich bevindt.
 • Had je in een eerder stadium anders kunnen handelen.

Individueel: Wat zou je nou doen in dezelfde situatie?

Groep: Wat is er geleerd hiermee?

Een nieuwe situatie:

Dynamic Conflict ModelDe studenten krijgen 3 casussen en spelen de situatie na. Een student observeert en geeft later feedback.

 • Probeer uit wat er gebeurt wanneer je op de oplossing focust.
 • Probeer uit wat er gebeurt als je het op de persoon speelt.

De groepsoefening.

Check uit: Wat was voor jou het belangrijkste dat hier gezegd of gedaan is vandaag?

Wat na dit deel van de training?

Een reflectieverslag met de volgende vragen:

 • Aan welke vaardigheden heb je precies gewerkt en hoe?
 • Welke effecten heeft dat voor je gehad?
 • Welke veranderingen heeft de training voor jou ten gevolge gehad en waaraan merk je dat precies?
 • Hoe heb je deze les ervaren, wat vond je ervan?
 • Wat was het sterkste moment van de les en waarom?

Een experiment beschrijven::

De grootste veranderingen in gedrag komen tot stand nadat je hebt besloten deze veranderingen in je eigen omgeving te gaan uitproberen (gewoon doen dus). Gebruik de komende 2 weken om bewust te werken aan conflictahanterings- en je onderhandelingsvaardigheden en beschrijf de resultaten

 • Beschrijf een experiment (bijv. verandering van aanpak van conlflicthanteringhanteringsstijl) dat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan. (Situatie, jouw ander gedrag, resultaat)
 • Heeft dit experiment je opgeleverd wat je er van had verwacht?

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén