De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Zelf ervaren: onderzoeksvoorstel, aanleiding (deel 2)

IMG_5159Om derdejaarsstudenten nog beter te kunnen begeleiden bij het schrijven van het stuk onderzoek in hun stagerapport, volg ik een interne cursus onderzoeksvaardigheden voor docenten. Het eindproduct is een (hbo)onderzoeksvoorstel.

Deze blogpost bevat de achtergrondinformatie, de aanleiding tot het onderzoek, de doelstelling. Ik had vandaag graag het hele onderzoeksvoorstel af willen maken. Dat is dus niet gelukt.

Wellicht ten overvloede: Het onderzoek gaat niet uitgevoerd worden, tenzij een groep enthousiastelingen zich verzameld rond dit voorstel. Momenteel is het gewoon een idee vormgegeven als onderzoeksvoorstel.

APA maak ik trouwens straks in de eind-Word-versie in orde. Is hier teveel gedoe. Benieuwd of het jullie aanspreekt en wat jullie voor “student Ilse” als tips hebben.

Achtergrondinformatie/ aanleiding tot het onderzoek

De Zuyd opleiding Financieel management werkt op dit moment aan een herziening van het curriculum. Een brondocument voor die herziening is het Visiedocument over het beroep van de financieel professional. Het visiedocument bevat een model dat de uitdagingen van de financieel professional zichtbaar maakt. Uit hun interviews blijkt dat, naast een degelijke vakinhoudelijke basis, de wijze waarop de financieel professional invulling geeft aan beroep en loopbaan direct impact heeft op zijn effectiviteit. Dit gaat over soft skills, manier van werken, houding en gedrag. Daartoe zijn in het model vijf persoonlijkheidsgebieden opgenomen. Zij vormen de feitelijke uitdaging voor de professional voor de komende tijd en zijn een belangrijke leidraad voor zijn verdere ontwikkeling.

Schermafbeelding 2015-09-30 om 20.23.47

Voorheen was in het hoger onderwijs vooral een gedegen vakinhoudelijke basis belangrijk. Momenteel vind er een trendverschuiving plaats van “Ausbildung naar Bildung”. Ook gericht aandacht besteden aan de persoonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. (Art. 1.3, vijfde lid, Wet Hoger Onderwijs). Het blijkt lastig om daar in het curriculum van het hoger onderwijs invulling aan te geven.

Studenten en docenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht hebben daarom de Bildung Academie opgericht. Studenten van Avans doen op dit moment hetzelfde met Ucademy met als reden: “Voor persoonlijke levensvaardigheden die je iedere dag toepast, is te weinig aandacht voor en daarom richten wij onze eigen academie op.” Beide zijn aanvullende platforms, geen onderdeel van het curriculum.

Een mogelijke reden dat er weinig aandacht is voor persoonlijke ontplooiing is in het curriculum is de creditverdeling. De tijd die beschikbaar is om een leerlijn/module/vak te onderwijzen wordt mede gestuurd door de credits die ermee te behalen zijn. Ook in de nieuwe eindtermen, een ander brondocument voor de curriculumontwerpgroep, worden credits nog voornamelijk toegekend voor de gedegen vakinhoudelijke basis. Het gevolg daarvan is dat het niet vanzelfsprekend is om veel onderwijstijd vrij te maken voor de persoonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Daar komt nog bij dat het relatief dure onderwijs/contacttijd is. Trainers persoonlijke ontwikkeling geven de voorkeur aan training aan groepen van maximaal 12 mensen, coaches verkiezen 1 op 1 gesprekken.

Door de curriculumontwerpgroep wordt gezocht naar mogelijkheden om in het curriculum gericht en betaalbaar aandacht te besteden aan de persoonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Om invulling te geven aan het ontwikkelen van de vijf persoonlijkheidsgebieden.

Een optie om met een eenmalige investering de hoeveelheid leeractiviteiten fors te doen toenemen, is het aanbieden van online leeractiviteiten. Dat zou tevens de mogelijkheid bieden om met behulp van learning analytics de voortgang van de student te monitoren, de kwaliteit van het onderwijsmateriaal te bewaken en interactie te faciliteren.
Omdat meerdere opleidingen van Zuyd zoekende zijn om die gerichte aandacht een plek te geven zou het wenselijk zijn om die eenmalige investering samen te doen. Dat kan door de leerlijn te veralgemenen tot “het ontwikkelen van je professionele identiteit“.

Vooruitlopend op dat traject dat veel afstemming/fondsen vereist zal met een experiment onderzocht worden of het werkt. Een praktijkonderzoek dat een nieuwe vorm van onderwijs ontwerpt en ontwikkelt en nagaat of het de verwachte resultaten oplevert.

Doelstelling

Een docententeam wil met het experiment in dit onderzoek gericht uitproberen of het ontwikkelen van de professionele identiteit van accountant en bedrijfseconomen mogelijk is met inzet van blended learning.

Dat experiment zal zich concentreren op een onderdeel van het ontwikkelen van de professionele identiteit: “Ontdek je leidende principes/waardes”.

In een matrix zullen 10 leeractiviteiten worden weergegeven. Van deze zal worden benoemd of het in groepsverband of online wordt aangeboden. Daarnaast worden per leeractiviteit de verwachte leeropbrengsten geformuleerd.

Vervolgens wordt een online-tool gekozen waarmee de studenten de leeractiviteiten aangeboden krijgen. De tool moet het mede mogelijk maken om te toetsen in hoeverre de werkelijke leeropbrengsten van de leeractiviteit aansluiten bij de de verwachtingen. En of de student de activiteit als betekenisvol en effectief ervaart.

Vervolgens worden de activiteiten ontworpen en aangeboden aan een groep studenten.

De analyse van de gegevens in de tool over leeropbrengst, betekenisvol en effectief, aangevuld met informatie uit groepsreflecties met studenten, zal inzicht geven in de effectiviteit van het inzetten van blended learning voor het ontwikkelen van de professionele identiteit.

De tijdsinvestering van de betrokken docenten zal inzicht geven in de te verwachten investering voor de volledige module.

Bronnenoverzicht

6/3/2016 in de aanleiding

 • https://www.nbavrc.nl/Documents/Downloads/NBA-VRC_Bro%20Visiedocument%20WEB.PDF
 • http://www.zuyd.nl/~/media/Files/Onderzoek/Kenniskring%20Professioneel%20Beoordelen/Inaugurele%20rede%20Dominique%20Sluijsmans.pdf
 • http://debildungacademie.nl
 • http://punt.avans.nl/2016/02/avansstudenten-willen-ander-onderwijs-en-richten-eigen-academie-op/
 • http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/meesterproef.pdf
 • https://www.surfspace.nl/artikel/1907-verslag-pre-conferentie-over-learning-analytics-tijdens-de-onderwijsdagen-2015/
 • http://www.impactvanuitkracht.nl/wat-is-jouw-kleur-als-professional-over-professionele-identiteit/
 • https://hbo-kennisbank.nl/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:29826

Hoe heb ik het aangepakt.

Note vooraf voor de lezer: We volgen boek Wat is onderzoek, Nel verhoeven.

Het vastleggen van mijn eigen aanpak/worstelingen helpt wellicht om straks studenten betere tips te kunnen geven over de aanpak.

Stap 1: Begonnen met een uitgangsonderwerp en vervolgens rhizomatisch die onderwerpen verkend. Me door mijn interesse bij het ene rapport laten leiden bij het ingeven van de volgende zoektermen (google). Interessante bronnen vastgelegd in worddocument. (10 uur)

Stap 2: Vastgelegd waarom die onderwerpen me raken. (4 uur)

Stap 3: Het eindresultaat gevisualiseerd. Hoe denk ik dat het eindresultaat eruit ziet. Waar moet ik afbakenen om het haalbaar te maken. Doelstelling voor de eerste keer geformuleerd. Me afgevraagd waar die afbakening thuishoort in het onderzoeksvoorstel. (2 uur)

Stap 4: Met behulp van de 6W-formule de grote lijn voor de achtergrondinformatie/aanleiding tot het onderzoek geformuleerd. Meerdere keren moeten herformuleren om de rode draad goed te krijgen. Dan volledig uitschrijven van aanleiding en doelstelling. (7 uur)

Aan het eind vind ik het niet meer leuk. Dat formuleren en herformuleren en het gevoel hebben dat het nog steeds niet goed genoeg is. Ik word er niet blij van.

Verder Bericht

Vorige Bericht

2 Reacties

 1. harry 29 mei 2016

  Over onderzoek kan je nog meer vinden op: https://communicatiekc.com/onderzoek/

  • Ilse Meelberghs 30 mei 2016 — Berichtauteur

   Heldere site, dankjewel voor de verwijzing Harry
   Ilse

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén