De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Structuur controleren: het ondernemingsplan volgend jaar.

Volgend jaar gaan +/- 400 eerstejaarsstudenten begeleidt door +/-  30 docenten in totaal +/- 65 ondernemingsplannen maken. Dat vraagt om structuur. Structuur zodat de studenten weten wat van hen verwacht wordt. Structuur om de begeleiding transparant te maken en te zorgen dat het past binnen de uren die ervoor beschikbaar zijn.

Structuur waarbinnen dan er ruimte is om je eigen ding te doen.

Het is mijn taak om de rubric af te maken, samen met een docent die super is in excell en het graag doet. Voor mijn eigen gemoedsrust controleer ik tegelijkertijd het hele proces. Ik ben namelijk bang dat net als bij de toertocht van mijn zoon vorige week een belangrijke wegwijzer ontbreekt en de hele groep de verkeerde kant op gaat.

Dit hele organiseren vooraf maakt me wel heel nieuwsgierig naar hoe je dit eruit had gezien als studenten partner waren geweest in de ontwikkeling. Hoe we hadden kunnen organiseren voor meer vrije ruimte en toch transparant en haalbaar.

Voor nu, probeer ik even alle overbodige woorden te schrappen en het proces met bijbehorende documenten te overzien. En teken het een beetje;

proceskrabbel

Het doel:

De studenten gaan een ondernemingsplan schrijven voor een onderneming die een bijdrage levert aan het oplossen van een probleem in de regio. Conform dit idee:

Het ondernemingsplan is de beroepstaak waaraan het hele semester is opgehangen.

Het leren dat we graag willen bereiken is “gevangen” in een helder gestructureerd assessmentformulier per groep (in excel). De begeleidende projectgroep-docent is voor het invullen ervan verantwoordelijk. Het uiteindelijke eindcijfer wordt eenmalig doorgegeven tbv Osiris.

De begeleiding van die studenten richting assessment is dus het proces waar nu de aandacht naartoe gaat. Zorgen dat we op dezelfde manier beoordelen een vervolgstap voor volgend jaar.

Per onderdeel van de assessment in woorden de weg ernaartoe en documenten waarin het vastligt.

Assessment rapport inhoudelijk (67,5%):

We gebruiken als basis het boek “Zo maak ik een ondernemingsplan” En vragen daarbij extra aan de studenten dat ze een hoofdstuk waardecreatie schrijven. Een hoofdstuk over de toegevoegde waarde van hun bedrijf, meer dan winst alleen dus (gebaseerd op de 6 capitals van integrated reporting) Voor dat deel worden aparte hoorcolleges gegeven ter ondersteuning. Maar eigenlijk is dat niet verschillend van de rest van de vakken. Allemaal behandelen ze tijdig de nodige theorie.

Tijdig betekent dat het aan de orde is geweest voordat de studenten het moeten toepassen in het ondernemingsplan. Dat toepassen gebeurt door het uitvoeren van activiteiten uit het boek en de extra activiteiten. Die activiteiten hebben wij verdeeld over de projectgroepsessies. Daarmee hebben we dus iedere keer mini-deadlines gecreëerd. Mini-deadlines die hopelijk de studenten helpen om tijdig te kunnen inleveren. Daarnaast helpen de projectgroepsessies om de inhoud te verbeteren nav de feedback. Dan moet je dus wel wat hebben om over te praten 🙂

Er zijn voldoende uren beschikbaar voor het beoordelen van het rapport. We doen het wel in twee delen, met ieder 1 herkansing. (Zodat studenten hun werkwijze kunnen bijsturen op basis van die tussentijdse feedback)

Documenten:

 • Rubric ondernemingsplan (tabblad rapport). Met link tussen inhoudstabel en activiteiten. Is aanwezig en beschikbaar voor studenten (BB)
 • Een document met inhoudstabel en de verdeling van de items over beide inleverdata . Is aanwezig en beschikbaar voor de studenten (BB)
 • Een document met de verdeling van de activiteiten over de projectgroepsessies. Met in aparte kolom welke vakken ondersteunen. Is aanwezig en beschikbaar voor de studenten (BB)
 • Lesplannen projectgroepsessies met omschrijving voorbereiding, leerdoel. activiteit in les en huiswerk. Is aanwezig en beschikbaar voor studenten (BB)

Assessment professionele houding:

Tijdens de projectgroepsessies (7 in totaal) presteren de studenten hun voortgang. Ze krijgen daarna feedback/vragen van medestudenten van de andere groep (en omgekeerd). Dit gaat over inhoud en manier van presenteren. Aan het eind van de projectgroepsessies geeft de docent feedback op de participatie (groep). Dat laatste wordt meegenomen in Rubric ondernemingsplan.

Documenten:

 • Rubric ondernemingsplan (tabblad houding). Is aanwezig en beschikbaar voor studenten (BB)
 • Lesplannen projectgroepsessies omschrijven duidelijk welke participatie van de studenten verwacht wordt. Is aanwezig en beschikbaar voor studenten (BB)
 • Het geven van die feedback is opgenomen in het lesplan.

PS Peerfeedback op de gemaakte werkafspraken (dus werking van de groep) wordt meegenomen in het assessment van portolio studieloopbaanbegeleiding/managementvaardigheden. In die module worden ze ondersteund bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken in een groep.

Assessment presentatie:

Tijdens de projectgroepsessies (7 in totaal) presteren de studenten hun voortgang. Ze krijgen daarna feedback/vragen van medestudenten van de andere groep (en omgekeerd). Dit gaat over inhoud en manier van presenteren. Hier kunnen ze dus oefenen met presenteren.

Verder zal tijdens de lessen CVN zal aandacht worden besteed aan “het hoe van de eindpresentie” en er zal geoefend worden.

De eindpresentatie zal door twee docenten worden beoordeeld (de begeleider ondernemingsplan en docent CVN). Na de presentatie is er (naast geven punt) ruimte voor mondelinge feedback door beide. De een op inhoud (hier is het totaalbeeld, het overzicht belangrijk), de ander op vorm.

Documenten:

 • Rubric ondernemingsplan (tabblad presentatie). Is aanwezig en beschikbaar voor studenten (BB)

Assessment rapporteren:

Tijdens de lessen CVN zal aandacht worden besteed aan “het hoe van het rapporteren” en er zal geoefend worden.

De studenten worden door de docent CVN beoordeeld voor het eerste gedeelte van het rapport. Krijgen vervolgens uitgebreid mondeling feedback van die docenten in een aparte projectgroepsessie. Om vervolgens eventueel te herkansen. Slagen hiervoor is voorwaardelijk voor het ondernemingsplan. Omdat we het belangrijk vinden dat studenten meteen in het begin van de opleiding leren om “met zorg” te rapporteren.

Documenten:

 • Rubric ondernemingsplan (tabblad rapporteren). Is aanwezig en beschikbaar voor de studenten (BB)
 • Een document met inhoudstabel en de verdeling van de items over beide inleverdata . Is aanwezig en beschikbaar voor de studenten (BB)

Assessment pressure cooker

Studenten gaan in de projectweek met 2 projectgroepen samen een rapport schrijven waarin ze het mvo-beleid van een gegeven bedrijf beoordelen en een advies geven. Studenten vergaren hiermee kennis nodig voor het waardecreatie deel van het ondernemingsplan en laten een ondernemende houding zien. Daarom dat het meegenomen wordt in de eindbeoordeling van het ondernemingsplan. Ook al is het een aparte activiteit, met voorbereidend werk- en hoorcollege, met aparte beoordelaars.

Documenten:

 • Rubric ondernemingsplan (tabblad pressure cooker). Is aanwezig en beschikbaar voor de studenten (BB)

Het werkte: ik heb al schrijvend nog een paar wegwijzers toegevoegd 🙂

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén