De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Opbrengsten van de real life casus.

IMG_7360In de module “Maatschappelijk verantwoordelijk handelen voor businesscontrollers” met onze 4de jaars hadden we ruimte gemaakt voor casus die nu loopt, waar ik persoonlijk bij betrokken ben. Dit om ze de stap “geloof in eigen kunnen om de situatie te veranderen” van het model van Stern te laten ervaren.

Dia2

In deze casus wil de gemeente bezuinigen door het zwembad te sluiten. De verenigingen in en rond het gebouw zijn op zoek naar een nieuw businessmodel. Onze studenten hebben nagedacht over onderdelen ervan.

Hou er bij het lezen rekening mee dat de studenten de casus niet kenden en na mijn introductie 1 uur hadden om zich in te leven en te komen met ideeën. Dat betekent dat je in het onderstaande interessante aanknopingspunten kan vinden voor verder onderzoek, geen uitgewerkt businessplan.

Omdat het een experiment was “spreekt het onze studenten aan, een real life-casus” is bewust gekozen voor deze beperkte tijd. Feedback: sommige studenten vonden het veel interessanter omdat het echt was. Anderen niet omdat het zich op gemeentelijk vlak beweegt en ze liever werken aan bedrijfscasussen.

Zelf zou ik zelf een volgende keer zo’n opdracht nadrukkelijker koppelen aan nieuwe businessmodellen. Om wat gerichter weg te stappen van geijkte paden.

Welke keuzes hadden ze. (meer info konden ze vinden op mijn voorbereidende blogs)

Dia7

Mijn denkrichting na dit alles gelezen te hebben is:

Opletten bij de keuze rondom het gebouw. Het kent echt meer facetten dan alleen de kosten van de bouw. Verschillende stakeholders met verschillende belangen.

Onderzoeken of de benoemde stakeholders een bijdrage willen leveren.

Een systeem opzetten met vrijwilligers waarbij nadrukkelijk aandacht is voor betrokkenheid, nabijheid en waardering van de inzet door het geven van een niet-financiële beloning ervoor. Er niet vanuit gaan dat alles kan met vrijwilligers (= banencreatie)

Wat ik verder nog ga doen:

Dit project proberen te linken met het onderwijs van de toekomst. “Overal kan geleerd worden”= certificaten gehaald/portfolio-opbouw, dus ook op de sportclub.

Ik heb dit project opgegeven voor de “pop-up”school. Dit smaakte naar “meer samen met jongeren”

Een van de studenten vroeg: is het u dit echt waard mevrouw. En spontaan antwoordde ik: ja, niet omwille van de sport, maar omwille van “social en human capital”, de samenhang in het dorp en de ontwikkeling van (jonge) mensen.

En dan hier hun inbreng (6 groepen van 6 studenten)

Hieronder citaten uit hun inbreng, door mij verzameld per onderwerp. Als er meerdere groepen een bijdrage leverden aan het onderdeel heb ik dat gescheiden.

De keuze niks, nieuw of renoveren?

Algemeen

Wie zijn de stakeholders van die keuze:

 • Sportverenigingen en de leden die gevestigd zijn in en rondom het gebouw.

 • De mensen in de gemeente Roerdalen, zij kunnen gebruik maken van de faciliteiten in en rondom het gebouw.

 • De bedrijven in de gemeente en de gemeente zelf. Zij kunnen hier reclame maken en sponsoren en hierdoor meer naamsbekendheid verkrijgen. Gemeente wordt ook eigenaar van het zwembad.

Wat zijn belangrijke capitals die al dan niet gecreëerd kunnen worden bij de keuze:

 • Social: dit is binnen de gemeente een belangrijke plek. Hier komen mensen en bedrijven uit de gemeente samen om te sporten of samen te zijn. Dit is belangrijk voor de gemeente;

 • Human: De mensen kunnen zich blijven ontwikkelen en kunnen gezond blijven. Ze kunnen er aan sport en persoonlijke ontwikkeling doen.

De vragen die de studenten zich stelden bij renovatie vs nieuwbouw:

 • Wat zijn de kosten van beide scenario’s?
 • Maakt de tijd die het kost nog wat uit?
 • Bij welk scenario wordt de meeste werkgelegenheid gecreëerd
 • Zijn de kosten van exploitatie verschillend?
 • Als je renoveert, worden dan op relatief korte termijn de kosten van onderhoud hoog?
 • Wat is de kennis die nodig is/opgebouwd wordt bij renovatie, nieuwbouw.
 • Is het zo dat bij renovatie veel minder grondstoffen gebruikt worden?

———————————————————————————

Er kan rekening worden gehouden met het milieu met als doel om de leefomgeving te verbeteren en de kans op meer subsidie van de overheid te vergroten. Denk hierbij aan zonnepanelen, dit bespaart later ook op energiekosten, reinigingssystemen in het zwembad en een milieuvriendelijke manier om het water te verwarmen.

Bij de aanbesteding rekening houden met bovenstaande en andere mvo aspecten

Wie zijn de stakeholders 

Café, Zwemmende kinderen, Zaalvoetbalvereniging, Lokale TV, Reddingsbrigade, Toeristen, Gemeente, KNZB, Bejaarden, gezinnen, zorgverzekeraar, werknemers, vrijwilligers, zwemvereniging, recreanten, investeerders, Diabetespatiënten, Patiënten met hart- en vaatziekten, Werkgevers, Bouwbedrijven.

Welke belangen hebben die stakeholders en bij een aantal: hoe zouden zij kunnen bijdragen

 • Zorgverzekeraars zijn gebaat bij gezonde mensen. Mensen blijven gezond door te sporten en bezig te zijn buitenshuis. Eventueel kunnen zorgverzekeraars een steentje bijdragen aan het dichten van het financiële gat.

 • Werkgevers zijn ook gebaat bij gezonde werknemers. Misschien is het een idee dat werkgevers in de gemeente hun werknemers een sportpas kunnen aanbieden op kosten van het bedrijf. Of dat deze werknemers korting krijgen als het bedrijf zich bind aan het zwembad.

 • Bouwbedrijven willen graag opdrachten kunnen binnen halen, dus zij kunnen misschien kortingen verstrekken bij een offerte.

 • De zwemclub in het gebouw creëert waarde voor de zwemmer. Er zijn zelfs zwemmers die meedoen aan wedstrijden. Ook het schoolzwemmen wil weer terugkomen in de scholen. Dit zorgt voor fitte en gezonde kinderen. Wanneer niet in het gebouw geïnvesteerd wordt, raken de zwemmers, wedstrijdzwemmers, scholieren et cetera hun hobby kwijt.

———————————————————————————

Gemeente

Leefbaarheid dorp: Een dorp moet genoeg gelegenheid hebben voor de bewoners om te kunnen ontspannen en om een dorp interessant te houden. Hierbij kan gekeken worden naar het aantal mensen dat van en naar de dorpen verhuizen.

Recreatiegelegenheid: In het huidige beleid ligt de nadruk op het afbouwen van de hoeveelheden recreatiemogelijkheden en maar een paar gelegenheden aan te houden. Er vindt een centralisatie plaats van sportgelegenheden. Gaat dit het aantal mensen dat gaat sport positief veranderen of zullen hierdoor meer mensen zeggen dat ze niet meer gaan sporten. Zijn er andere gemeenten die eenzelfde probleem hebben gehad met een zwembad of sportgelegenheid en hoe is dit opgelost.

Financieel belang; Investeringen kunnen ‘nooit’ terugverdiend worden.

Verplichting schoolzwemmen

Gezin

Acties om helderheid te krijgen? Onderzoek naar hoeveel kinderen sporten/hoeveel kinderen actief lid zijn van een vereniging. Tevredenheidsonderzoek onder ouders over de sportgelegenheden.

Belang: Kinderen leren zwemmen, Kinderen sporten, Kinderen kunnen activiteiten buitenshuis doen, Kinderen hebben plezier, Kinderen kunnen ontspannen, Betaalbaar sporten, Kinderen kunnen samen spelen, Sociale omgang voor kinderen, Ontmoetingsplek voor ouderen

Zorgverzekeraar

Gezondheid, Financieel, Investering zou ertoe kunnen leiden dat zij later minder ziektekosten hoeven te vergoeden, Reclame; positief gebaar door de zorgverzekeraar kan leiden tot mensen die van verzekering wisselen. Andersom ook.

Werknemers/ Vrijwilligers

Zijn er mensen bereid om full-time/ part-time deel uit te maken van de sportgelegenheid. Redenen? Werkgelegenheid, Bijdrage aan de maatschappij, Plezier in het werk

Zwemvereniging

– Een plek om te zwemmen, Leden blijven actief

Andere verenigingen

Integratie evenementen

Bewoners/ Recreanten

Onderzoek naar de recreatiebehoefte van de inwoners van de gemeente.

Plek dicht bij huis om te sporten, Gezond bezig zijn, Laagdrempelig, Plezier, Sporten/ beweging, Leefbaarheid

Investeerder

Winst, Terugverdientijd, Maatschappelijk belang

Alternatieve financiering/opbrengsten

Financieringsmethoden:

Van alle financieringsmogelijkheden zijn de volgende drie de beste die bij deze casus passen:

 1. Microkrediet

Bij microfinanciering krijgen wij een microkrediet en een coach. Het microkrediet is een lening van maximaal €50.000. Daarmee kunnen wij ons bedrijf uitbreiden, bijvoorbeeld onze cafétaria verbeteren. De coach helpt ons waar wij dat nodig hebben, onder meer met advies over vergunningen of over het werven van klanten.

 1. Crowdfunding

Bij crowdfunding doen wij een beroep op potentiële investeerders of donateurs. Dat kunnen bijvoorbeeld ook onze klanten zijn. In ruil voor een tegenprestatie, bijvoorbeeld het realiseren van verbeteringen van veiligheid voor ons zwembad, financiert een grote groep investeerders ons bedrijf. Degene die geld geven aan het crowdfunding project krijgen korting op een dagkaartje. Het geïnvesteerde bedrag krijgen ze terug zodra hier de mogelijkheid voor is. Er zal geen vast interestpercentage worden betaald, dit wordt vastgesteld aan het einde van het jaar. Het voordeel van crowdfunding is dat gelijk gezien kan worden of het maatschappelijk belang groot genoeg is om het zwembad te behouden.

 1. Aandelenemissie

Omdat we nieuw kapitaal nodig hebben, kunnen wij ervoor kiezen om aandelen uit te geven. Kopers kunnen deze aandelen overnemen tegen een hiervoor vastgestelde emissieprijs. Er zal dan een BV opgericht worden. Dit is betrekkelijk eenvoudig omdat de kapitaaleis niet meer geldt.

———————————————————————————

Crowdfunding: Via het internet geld verwerven door de gemeenschap te benaderen. Crowdfunders die veel belang hechten aan het milieu en voldoende beweging voor kinderen zullen geïnteresseerd zijn om te investeren

Zorgverzekeraars: Deze hebben belang bij gezonde klanten en zullen wellicht bereid zijn om mee te betalen

Samenwerkende verenigingen: Organisaties die gebruik willen maken van het zwembad kunnen meebetalen via een fee voor het zwembad

Collecteren: In de gemeente langs de deuren gaan en collecteren onder burgers voor het zwembad, om op deze manier extra inkomsten te genereren

Benefietconcert: In het dorp een benefietconcert organiseren. Alle opbrengsten gaan naar het zwembad toe.

Benefietwedstrijden: Idem als hierboven, maar dan met betrekking tot sportwedstrijden.

Sponsoren vanuit het bedrijfsleven: bedrijven willen gezonden medewerkers en willen wellicht meebetalen voor deze gezonden medewerkers

Onderwijsinstelling: Omdat de overheid veel belang hecht aan schoolzwemmen zal dit binnenkort een nieuw leven ingeblazen worden. Scholen kunnen gebruikmaken van het zwembad als zij meebetalen.

Naamgever voor het zwembad: De hoogste bieder zal de naamgever van het nieuwe zwembad worden.

We vinden het terecht dat het zwembad privaat is. Het is logisch dat de gemeente ervan af wil als het zwembad verliesgevend is. De burgers willen het zwembad echter behouden en hechten hier veel belang aan. Een privaat persoon wil het zwembad winstgevend maken en het beste eruit halen. De behoeften van de klanten spelen hierbij een grote rol, want zonder klanten heeft het zwembad geen bestaansrecht.

 ———————————————————————————

Eigen bijdragen van de burgers/bezoekers , Investering financieren met crowdfunding, Sponsorloop, Flessen inzamelingsactie, Benefiet waterpolowedstrijd, Beachparty organiseren, Sponsors aantrekken (denk aan reclameborden), Hogere bijdragen van verenigingen (huur) + korting bij leveren vrijwilligers (zie uitgavenkant)

Kostenverlaging door burgerparticipatie

We kunnen bijvoorbeeld functies openstellen voor burgers om mee te werken met de reddingsbrigade indien zij hiervoor gekwalificeerd zijn, of om achter de bar te staan in het café. Hierdoor betrekken wij burgers bij gemeentelijke en sociale activiteiten, terwijl hier geen of relatief minder kosten aan zijn verbonden. Het schoonmaken hoeft niet uitgevoerd te worden door een schoonmaakbedrijf, hiervoor kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld. De verschillende verenigingen kunnen ook om de beurt naar rato een schoonmaak houden. De reddingsbrigade kan zwemles geven aan de kinderen.

Er kan onder de bevolking van Roerdalen onderzocht worden of er animo is om vrijwilligerswerk te doen binnen het zwembad. Hierbij krijgen de vrijwilligers natuurlijk wel gratis toegang tot het zwembad. Hierdoor kan er worden bespaard op personeelskosten.

Als het sporten door middel van lokale reclamecampagnes aantrekkelijk wordt gemaakt, zal het ledenaantal toenemen en dit leidt weer tot meer contributie-inkomsten. Dit is nodig om de begroting sluitend te krijgen.

We vinden het terecht dat verenigingen zelfvoorzienend zijn.

 ———————————————————————————

Het optuigen van een stichting die de exploitatie voor zijn rekening neemt, onder het motto: “Het roer moet om, laat het ons niet zelf opsoppen”

Om genoeg vrijwilligers te werven is het nodig om een aantal betrokken mensen te vinden. Dit zouden mensen kunnen zijn die lid zijn van de verenigingen die gebruik maken van het zwembad.
We geloven er echter niet in dat burgers vrijwillig het zwembad voor niks zullen onderhouden. In deze tijd hebben mensen het erg druk. Daarom denken we dat het niet werkt om genoeg vrijwilligers te werven.

Wel is het een idee om verenigingen korting te geven op de ‘huur’ van het zwembad als ze een aantal vrijwilligers leveren.

Ook kunnen de activiteiten zoals een sponsorloop bijdragen aan het moraal van de leden. Hierdoor voelen ze misschien een sterkere band met de vereniging en het zwembad waardoor ze misschien toch bereid zullen zijn om vrijwilligerswerk uit te voeren.

De administratie uit laten voeren door een student

Een onderzoek instellen naar de bezoekershoeveelheden per dagdeel en vervolgens de exploitatie daarop aanpassen.

Extra promotie maken voor het zwembad

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén