De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Gastblog: Congres Financials en Accountants in de nieuwe economie

IMG_9461Een collega van me verstaat de kunst om ontwikkelingen te vertalen naar de taal van de organisatie. Toen ik onderstaande mail van hem aan collega’s las, kreeg ik daar energie van.

En kreeg toestemming om hem te plaatsen als gastblog. In de hoop dat het jullie ook energie geeft.

Ilse Meelberghs (@IlseMeelberghs) en ik (@RWH_Jacobs) zijn gisteren naar een congres geweest, georganiseerd door de ‘Community of Practice voor Financiële en Accountantsopleidingen voor de Nieuwe Economie’ (CoPFAN). Deze community bestaat nu uit vertegenwoordigers van de 4 grote accountantskantoren, een aantal grote Banken (o.a. ABN-Amro en ING), Hogescholen en Universiteiten (o.a. Hanze Hogeschool, RUG, VU, Avans).
 
Het was een erg inspirerende sessie met sprekers als Jan Hommen (voorzitter Raad van Bestuur KPMG) Prins Carlos de Bourbon (lid Koninklijke Familie en oprichter van Institute for Sustainable Innovation & Development) en Diederik van Zijderveld (lid CvB Avans Hogeschool).
Daarnaast hebben Ilse en ik deelgenomen aan 2 verschillende workshops over de veranderingen in de curricula van de BE-opleidingen  aan de Hanze Hogeschool (Rob) en de veranderingen in Accountancy-opleiding aan de RuG (Ilse)
 
Ilse heeft al in een eerdere bijeenkomst kennis gemaakt met Margreet Boersma (@lectorMFBoersma) Zij is lector aan de Hanze Hogeschool van het lectoraat ‘Duurzaam Financieel Management’. Wij hebben Marleen en een aantal collega’s gisteren na afloop nog even kort gesproken en een aantal eerste interessante ideeën uitgewisseld. Dat gaan we intensiveren de komende tijd.
Sowieso bestaat de behoefte om als Hogescholen kennis te delen over de ontwikkelingen t.a.v. de Nieuwe Economie. En dat ligt ook voor de hand: we zijn geen concurrenten van elkaar en we zijn min of meer allemaal met dezelfde thema’s bezig. Dus niet allemaal het wiel opnieuw proberen uit te vinden, maar kennis ‘delen en daarmee vermenigvuldigen’.
 
Aan het eind van de dag is een inspiratiedocument uitgereikt. Ik heb er nog een nachtje over geslapen en zojuist het inspiratiedocument gelezen. Ik vind het een zeer interessant stuk dat goede aanknopingspunten biedt voor de HBO-opleidingen accountancy en bedrijfseconomie. 
 
Dit congres stond in het teken van Duurzaamheid (bv. Integrated Thinking, Integrated Strategy & Integrated Reporting) en de rol van ‘de Financial’ daarin, niet alleen inhoudelijk maar ook wat betreft de ‘zachte kant’ (competenties die daarbij ontwikkeld moeten worden, maar ook de ‘waarom vraag’ centraal stellen: waarom kies ik voor het vak van Bedrijfseconoom/Accountant, waartoe draagt het vak en ik bij en aan welke organisatie ga ik me verbinden). Het is wat mij betreft ook overduidelijk dat de nieuwe CEA-eindtermen (Commissie Eindtermen Accountancy-opleiding) daar ook meer invulling aan gaan geven. We kunnen en moeten met die thema’s al aan de slag en ik denk dat we bijvoorbeeld met de module ‘Maatschappelijk Verantwoord Handelen’ (die we recent bij Zuyd Hogeschool hebben ontwikkeld) al een behoorlijke basis hebben gelegd voor deze thema’s die ook in de Community of Practice zijn benoemd. Uiteraard kan en moet dit verder uitgewerkt worden en ook veel meer in de verschillende curricula worden verwerkt (in plaats van als een apart vak of module behandeld te worden).
 
Voor mij persoonlijk is het duidelijk welke kant het op zou moeten met het Hoger Economisch Onderwijs. Wat de herziening van de curricula betreft is dan mijns inziens het rapport van de verkenningscommissie Hoger en Economisch Onderwijs ‘Wendbaar in een duurzame economie’ een heel mooie ‘kapstop’ om de gewenste veranderingen aan op te hangen. Immers, de ‘Nieuwe Economie’ bestaat uit meer dan de aandacht voor duurzaamheid en bv. ‘Integrated Thinking & Integrated Reporting’ en de daarmee samenhangende gedragsaspecten van de ‘Financial’.
Hoewel dit thema (Duurzaamheid) ‘an sich’ al een behoorlijke kluif is, zijn thema’s als ‘Internationalisering’ , ‘Digitalisering’ en de impact van al deze ontwikkelingen op (het ontstaan van nieuwe) organisaties ook onderdeel van die ‘Nieuwe Economie’. Het rapport van de verkenningscommissie benoemt in feite al deze thema’s en we hebben m.i. ook al stapjes gezet op al deze thema’s:
  • Technologie & Innovatie (waarbij we o.a. de eerste stappen hebben gezet met een workshop enkele weken geleden over ‘digitalisering en de impact op de financial’ en het thema  ‘Process Mining’)
  • Wendbare Professionals (o.a. bij managementvaardigheden en Maatschappelijk Verantwoord Handelen)
  • Internationalisering (o.a. ‘Internationale week’)
  • Duurzaamheid (o.a. Capita Selecta MVO en module Maatschappelijk Verantwoord Handelen).
 
Me daarbij realiserend dat dit een kapstok biedt voor de ‘inhoudelijke’ kant van het vak. Daarnaast hebben en krijgen we natuurlijk nog te maken met de didactische/pedagogische veranderingen (zoals bijvoorbeeld ‘Flipping the Classroom, Blended Learning, Living Labs, Communities etc. ‘ ) en thema’s als ‘hoe gaan we gezamenlijk de uitdagingen aan en hoe gaan we met elkaar om in deze veranderende wereld’ (relatie tussen studenten en docenten, maar ook docenten onderling en docenten/studenten met ‘de buitenwereld’).
 
Een gigantisch omvangrijke en uitdagende opgave, maar voor mij (als ‘blauwe denker’ J) helpt dit.
1)      Het rapport van de verkenningscommissie  biedt structuur in die zin dat dit de belangrijkste inhoudelijke thema’s zijn waaraan gewerkt gaat worden in het kader van de herziening van de verschillende curricula van het HEO. In ieder geval voor BE. Voor Accountancy zijn we ‘overgeleverd’ aan de CEA, maar ook die gaan m.i. min of meer diezelfde richting uit. Voor het didactische/pedagogische deel ben ik persoonlijk overigens nog op zoek naar ‘de kapstok’;
2)      Het laat zien dat we al ‘stapjes’ gezet hebben en gaan zetten in de goede richting maar dat er nog veel werk aan de winkel is;
3)      Het geeft inspiratie om verdere stappen te zetten samen met andere Hogescholen en Universiteiten.
 
Het bijwonen van een dergelijk congres geeft echter ook aan dat er meer gevoel van urgentie nodig is, dat er keuzes gemaakt moeten worden: mensen faciliteren om dingen écht te veranderen en ook om het lef te hebben om dingen ‘los te laten’/niet meer te doen en te accepteren dat niet alles (in 1 keer) lukt… 
  
 
Tot zover mijn bespiegelingen op Hemelvaartsdag!
 
Rob Jacobs

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén