De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

De vragenverzameling!

Mijn online traject “Essenties in de praktijk” zit er bijna op. Er valt nog heel veel te leren. Doch… de tijd is op.

Ik ben dit traject keurig begonnen zoals je een studie aanpakt. Het beschrijven van de beginsituatie, een plan van aanpak etc etc etc. En liep tegen mijn eigen manier van leren aan. Ik leer graag Rhizomatic, laat me graag sturen door de vragen die opkomen, dingen die gebeuren.

En toen hebben we, het laten sturen door vragen, een plek gegeven in het traject door middel van de vragenverzameling.

Gewoon. Onder elkaar, zondere enige vorm van structuur. De NIEUWSGIERIGE VRAGEN zoals ze kwamen. Met daarbij de REACTIES  op het moment dat ze kwamen. En op sommige dus nog niet.

Bij deze het resultaat van de 12 weken:

Nieuwsgierige vraag Els: Wat leverde deze peiling  op?  Wat neem je mee voor een volgend keer?

Nieuwsgierige vraag Els : Wanneer ben je tevreden  als het gaat om “samen te werken”? Wat zijn voor jullie de kwaliteitscriteria? Eventueel na te gaan met werkvorm: WWW en EBI (What went well and Even Better).

Nieuwsgierige vraag Els: Welke gezamenlijke inzichten leveren evaluatie en reflectie van de coöperatieve werkvorm, op?

Nieuwsgierige vraag Ilse: In hoeverre ik werk ik tijdens het lesgeven/mentor zijn/stagebegeleiden, bewust  aan het vergroten van deze vaardigheden/strategieën (habits of mind) bij studenten en mezelf .

 • Nav blog 11-2-2014 een verslag van het inlezen op de habits of mind.
 • Een reactie daarop is gegeven door het invullen van het self-assesment habits of mind voor bedrijfseconomie.

Nieuwsgierig vraag Ilse: In welke mate hebben studenten invloed op wat er voor hen geregeld wordt in de les bedrijfseconomie? 


 Nieuwsgierig vraag Ilse: Hoe gebruik ik het hier-en-nu om de studenten ervaringen te laten opdoen?

 Nieuwsgierig vraag Ilse: Hoe organiseer ik het uitdagen van studenten iedere les bedrijfseconomie?

 • Nav bestuderen (http://essentieelleren.yurls.net/nl/page/913014#topboxes)
 • De allerlaatste les van dit kwartaal bleef een student hangen. Ik heb wat hij vertelde voor mezelf samengevat als: “Alleen de uitdaging van het gezamenlijk maken van de opgaves is voor mij (de student) niet genoeg. Zijn er nog andere mogelijkheden (zelf presenteren deel stof, onverwachte vragen)”

 Nieuwsgierig vraag Ilse: Weten de studenten mij ook uit te dagen? Waar word ik warm van?

 Nieuwsgierig vraag Ilse:Hoe gebruik ik de les/klas-situatie bedrijfsecomie om van te leren

Nieuwsgierige vraag Ilse: Is het mogelijk het vak(bedrijfseconomie)onderwijs fundamenteel veranderen te veranderen zonder dat er vakoverstijgend gewerkt gaat worden.

Nieuwsgierige vraag Ilse: Wordt meer verwacht van student bij bedrijfseconomie 3 dan de meesten goed kunnen volbrengen

 • Nav lezen: The students are watching http://wp.me/p26oyf-2XJ (oorzaken bluffing)
 • Reactie: ik denk van niet, programma is wel uitdagend
 • Uitdaging is prima. Het bezoek aan de HAS Innovatieklas bevestigde dat.

Nieuwsgierige vraag Ilse: Zijn de condities in de school zodanig dat ik iedere student goed kan kennen

Nieuwsgierige vraag Ilse: Wat is het tempo van de les is er tijd voor werk/uitrusten/reflectie

Nieuwsgierige vraag Ilse: Zijn de verwachtingen rondom de lessen bedrijfseconomie ten aanzien van docent en student helder

 • Nav lezen: The students are watching (oorzaken bluffing)
 • 1ste reactie. Ik denk het nog steeds niet helemaal. Mijn 1ste les dit kwartaal en de enquete zijn bedoeld om dat te verbeteren.
 • 2de reactie aan eind van het kwartaal: duidelijker en kan nog beter.

Nieuwsgierige vraag Ilse: Is er tijdens de les bedrijfseconomie tijd voor reflectie en werken in stilte

Nieuwsgierige vraag Ilse: Wat zien studenten als ze naar me kijken en wat leren ze daarvan.

Nieuwsgierige vraag Ilse: Hoe versterk ik met dit traject dat wat achter het compliment zit: “ik zie dat je gedrag mensen in beweging brengt”

Nieuwsgierige vraag Els: Hoe interessant zijn de Habits of Mind 1-9-7 in relatie met transformeren?

Nieuwsgierige vraag Ilse: Hoe versterk ik met dit traject wat achter het compliment zit “stimuleert waardegedreven ondernemend leren zowel bij studenten als collega’s.”

Energievraag Ilse: Gaat mijn geloof in waardegedreven ondernemend leren, de behoefte mensen te zien bewegen nav mijn bijdrage, en mijn huidige kennis van de essenties me helpen of zwaar frustreren als ik een bijdrage ga leveren in de werkgroep “nieuwe gezamenlijke propedeuse”

Nieuwsgierige vraag Ilse/Els: Wat is de betekenis voor werkwijze docenten/studenten: van “En daarbinnen docenten en studenten, die samen voor de groep de weg bepalen die minimaal leidt naar het halen van die toets.”? Daarbinnen zijnde de kaders die per module bestaan uit: het leerdoel, de beschikbare tijd van de docent, een valide toetsing t.b.v de publieke verantwoording.

Nieuwsgierige vraag Els: In welke mate raken de inhoud vanuit  “Bluffing” (Boek: The students are watching) en Learning in the company of Adults (Boek: In schools we trust) elkaar.

Nieuwsgierige vragen Els : Waarom ervaren collega ’s geen sense of urgency en jij wel? Waar leidt het gesprek met de collega ’s toe? Voor jou in de organisatie?

Nieuwsgierige vragen Ilse: Hoe ziet dat eruit, collega’s die op de “essentiële scholen”-manier samenwerken.

Nieuwsgierige vraag Ilse: Wat is er voor mij nodig. Om een school te transformeren naar een essentiële school.

Nieuwsgierige vraag Ilse: Hoe werkt dat eigenlijk met die challenges.

Ik realiseer me nu dat het stuk over essentiële vragen ontbreekt. Eigenlijk was het lezen daarvan de aanleiding om het op deze manier aan te pakken 🙂 Het boek essentiële vragen heb ik dus gelezen “omdat het moest”

 • Het leesverslag
 • Die essentiële vraag voor BE3 heb ik dan “ter oefening” nog verder bewerkt. Leuk proces was dat. Dat is hier te lezen.
 • En het heeft de workshop MVO beïnvloedt.

En dan is er nog eentje van Els die blijft hangen: Welke verhalen breng ik het onderwijs/mijn lessen in.

……

 

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén