De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

2 weken trainingen, beetje voor mezelf en beetje voor de organisatie.

Twee weken tentamens voor de studenten.

Twee weken met studie- en andere activiteiten voor ons.

Voor mij gevuld met (40 uur):

 • Team-leer-uitstap
 • Training lesontwerp met diverse gradaties van samenwerken
 • Intervisie
 • Netwerkgesprek data
 • Netwerkgesprek arbeidsmarkt
 • Sharing conference Soft Skills
 • Studiedag proces mining
 • Bijgepraat worden over Business School
 • Bloggen om het leren betekenis te geven en te delen

Verder werkte ik ook nog “echt” (iets meer dan 10 uur): Samen met collega onze eerste co-teaching les voorbereid. Pilot tbv volgend jaar. Gewerkt aan nieuw curriculum. Nakijken 24 MGTV-reflecties. Voorbereiden MVO-sessie.

Nakijken BE tentamens heeft een collega voor me gedaan omdat ik overuren heb. En waren er ook nog mailtjes en andere zaken die tussendoor nog afgehandeld zijn.

Zonder de tussenuren mee te rekenen heb ik in deze 2 weken ongeveer 50 uur gewerkt. Het totaal van mijn aanstelling is 24 uur per week. Veel van deze uren heb ik zelf geïnvesteerd omdat het potje dat ervoor op mijn takenplaat staat allang op is. Vertaald: in andere weken ga ik dus meer dan 24 uur werken om dit “niet werken” in te halen.

De vraag die ik mezelf dus al schrijvend over de leeropbrengsten stel:

 • Heet dit werken omdat het geleerde direct behulpzaam is voor het uitoefenen van mijn taken en zou ik het ook doen/leren als ik niet voor deze organisatie werkte.
 • En/of is het ontwikkeling om mijn persoonlijke missie beter in de wereld te kunnen zetten.

Team-leer-uitstap

Voelde me voor het eerst dit schooljaar weer thuis in het team. De nieuwe locatie en de activiteiten erin hadden dat nog niet voor elkaar gekregen.

Heb samen met mijn collega’s gezien wat er gebeurt als je iemand laat rondleiden die niet een rolmodel is voor de waarden van de organisatie.

Heb samen met collega’s mooie voorbeelden gezien van onderwijs dat letterlijk over grenzen heen gaat (internationalisering) en veel vertrouwen in kunnen van leerlingen/studenten laat zien. (Jos Eussen)

Ben samen met collega’s een verkeerd pad ingeslagen tijdens het wandelen en we hebben dat samen gecorrigeerd.

Heb samen met collega’s het bedrijf bezocht waarvan de jaarrekening voorwerp is van een casus in leerjaar 2 en voorbeelden gezien van hoe zij MVO in hun bedrijfsvoering een plek krijgt (Gulpener). Waar een rondleider tot het laatste moment zorgvuldig de waarden van de organisatie leeft.

Heb tijdens het eten en in de bus de mogelijkheden om dit alles toe te passen in het onderwijs besproken.

Leeropbrengst is vooral organisatiegericht

Training lesontwerp met diverse gradaties van samenwerken

De training volgde de structuur van hoe we straks de lessen in de kennisleerlijn willen inrichten.

Voorkennis activeren. We kregen 3 vragen die besproken werden (opletten, dient om mind open te zetten, is geen herhaling, niet bedoelt om foei te zeggen als je het niet meer weet 🙂 )

Instructie

Leerdoelen van de training besproken.

Focus aangebracht door te stellen dat een actieve gemotiveerde student in de les erg afhangt van wat we als docent doen.

8 zaken die bewezen (Hattie en Marcano) werken als je die inzet:

 1. Focus aanbrengen, waarom dit leren, urgentie
 2. Instructie (kennis en/of proces)
 3. Betrokkenheid = Aansluiten bij context student, praktijk in huis halen, keuzevrijheid, eigenaar proces
 4. Feedback, feedforward, feedup
 5. Herhaling
 6. Students use what they have learned => to solve real problems and dilemma’s. Het werkt beter om generieke informatie te laten toepassen in een specifieke context dan andersom.
 7. Self-efficacy (zelfvertrouwen, succeservaringen laten opdoen)
 8. Samenwerkend leren.

Wij hebben 2 soorten situaties straks:

 • In de nieuwe kennisleerlijn zijn nog steeds individuele kennistoetsen en is het samenwerken dus dienend om zelf de stof te leren beheersen. Tussendoor overleggen, elkaar feedback geven, uitleggen en vragen stellen is dan de meest voor de hand liggende manier van samenwerken.
 • In de communityleerlijn zijn de studenten gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindproduct en is samenwerken noodzakelijk om dat doel te behalen. Hier zien we dingen als groepsdoel en werkafspraken formuleren, rollen verdelen, elkaars kwaliteiten gebruiken, materialen met elkaar uitwisselen.

Begeleide inoefening

Om de theorie om te zetten in praktijk gingen we vervolgens een les ontwerpen.

Of individueel (= kennisleerlijn)

Of in groep (=communityleerlijn).

Bij beide vormen werd gevraagd om vooraf vast te stellen, welke van die 8 is straks terug te zien in je les.

Bij de tweede vorm werd ook gevraagd om vooraf een doel in de samenwerking te benoemen.

Dat werd uitgelegd en voorgedaan.

Zelfstandige verwerking

De groep werd in twee gedeeld en gingen vervolgens volgens een stappenplan individueel of in groep een les ontwerpen en het proces evalueren.

Gezamelijke evaluatie/terugblik

Daar bleek vooral dat samenwerken aan een gezamenlijk doel veel extra uitdagingen in de samenwerking meebrengt (=kosten tijd) en dat daar wel uiteindelijk diversere producten uitkomen.

Met Socrative werd vervolgens geïnventariseerd wat de belangrijkste leeropbrengsten waren en wat de trainingsbehoeften voor de volgende keer zijn.

Leeropbrengst ligt vooral in lijn met mijn persoonlijke missie en belangstelling. Effectieve leerprocessen ontwikkelen die tevens diepgaand samenwerken aanleren/bevorderen.

Intervisie

We hebben nog steeds ieder kwartaal een intervisiesessie onder begeleiding van intervisor Don Binnendijk met bijzondere kwaliteiten als het gaat om verbinding, werken aan ontwikkeling op bestaansniveau en groepsprocessen.

We hebben dan steeds de keuze, 2 persoonlijke casussen of “een onderwerp in het midden”. Meestal kiezen we voor persoonlijke casussen.

Dit keer niet. We hadden er behoefte aan om als onderwerp in het midden het te hebben over het nieuwe curriculumontwerp.

Ik persoonlijk leerde helder zien dat zo’n ontwerpgroepsproces een inhoudskant en een proceskant heeft. Heb strategieën leren herkennen die mensen inzetten als voor hen persoonlijk een (gedeelte van een) kant “niet klopt”. Geleerd om daar dialogisch een rode lijn in te ontdekken. Ervaren hoe je kan begeleiden in “hoe verder” en de verantwoordelijkheid ervoor echt bij de deelnemers kan laten.

Leeropbrengst ligt heel erg in lijn met mijn persoonlijke missie en belangstelling. Effectieve leerprocessen ontwerpen en faciliteren waarin de inhoudskant en de proceskant aandacht krijgt.

Netwerkgesprek data

Ik ken Steven Gort via twitter. Ben geïntrigeerd door het feit dat hij, voor mij zichtbaar, naar data kijkt als een middel om de wereld (focus overheid) mooier te maken. Toen ik begreep dat hij met onze lector Martijn Zoet een afspraak had heb ik gevraagd of ik erbij mocht zijn. Dat mocht.

Nou, dat heb ik geweten. Die twee praten over data op een level en in een nuance, dat gaat mijn vakkundigheid te boven zeg maar. Het ging oa over dit initiatief: Discipl

Er zat ook herkenning in hun verhalen bvb dat je een veilige plek creëert waar mensen kunnen experimenteren.

Ik probeerde ondertussen in te schatten wat dat (ver vooruit) voor het beroep kan betekenen.

 • Als data niet meer van ons/van de organisatie is.
 • Als data dient om de kennisdialoog (tussen burger en overheid) te faciliteren.
 • Als data mogelijk maakt zodanig betrouwbaar en snel vast te leggen dat burgers bvb belastingen betalen door andere kapitalen (integrated reporting) te leveren. Stratemaker betaalt zijn belasting door voor zijn gemeente een paar straten te leggen of zo.
 • Dat beleid heel snel weer aangepast kan worden (denk week) als het niet werkt doordat de doorvertaling via systemen heel snel kan.
 • Kunnen intelligente gedistribueerde netwerken ervoor zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft in het overheidsysteem en dat dat onafhankelijk wordt van je opleiding, je begrip van wetgeving, van hoeveel geld je hebt om advies te kunnen inkopen.

Leeropbrengst ligt in lijn met mijn persoonlijke missie en belangstelling. Hoe kunnen datasystemen een bijdrage leveren aan betekenisvolle interactie tussen mensen, aan dat iedereen op eenvoudige wijze krijgt waar hij recht op heeft, aan het inzichtelijk maken van de complexe interacties in het systeem dat samenleving heet.

Netwerkgesprek arbeidsmarkt

We praten even bij, deze recruiter voor financials, en ik. We hebben het over zijn zaak en de ontwikkeling daarin, mijn werk en mijn ontwikkeling daarin, het nieuwe curriculum. We nemen daarbij beide geen blad voor de mond en dat maakt dat het mij helpt om in touch te blijven met het beroepenveld.

Leeropbrengst is organisatiegericht. Geeft mij houvast om de balans te bewaken tussen studenten voorbereiden op huidige werkplek en studenten de toekomst meegeven.

Sharing conference Soft Skills

Wij gaan in het nieuwe curriculum gerichter studenten de mogelijkheid bieden om hun soft skills te ontwikkelen. Dit met name gericht op samenwerken, lerend vermogen, verantwoordelijk handelen, onderzoekend vermogen en communicatief vermogen.

In het kader van “wat is er al bij Zuyd” waren we dus met 3 mensen van het ontwikkelteam bij deze conferentie georganiseerd door Zuyd Professional.

Helder filmpje over soft skills, definitie en een mooie indeling (van generiek naar specifiek) ervan bewaar ik bij deze:

Soft skills zijn context gegeven vaardigheden die het primaire proces en de authentieke beroepstaak ondersteunen. Het leren dient dan ook bij voorkeur daar plaats te vinden. De kern van soft skills ligt in het relateren daarvan aan een specifieke beroepstaak die door een beroepsbeoefenaar/persoon moet worden verricht.

Ingedeeld naar:

Van deze hebben de collaborative competences steeds meer mijn specifieke belangstelling (= groepsdynamische en samenwerkingsvaardigheden en leiderschap/managementvaardigheden)

En dus ging ik eerst naar een speeddemonstratie in die categorie. Communiceren op een ander level. Dat ging over ontwikkelingsfases in groep en niveaus van communicatie en de samenhang daarin.

Bij de volgende ronde koos ik voor Reflecteren: Samen leren is samen groeien. Ingedeeld bij common competences (= persoonlijke effectiviteit en sociaal communicatieve vaardigheden) Voor een deel omwille van mijn passie voor reflecteren en stiekem ook omdat ik twitteraar Ankie van de Broek graag IRL wilde leren kennen.

Bij de start: Reflectie, in vorm en inhoud, moet worden aangeleerd en worden begeleid. (Russel 2015, Mittendorff 2014)

Zij kozen voor dat aanleren/begeleiden middels online reflectie in de vorm van blogs. Dit in een beschermde omgeving waar medestudenten kunnen meelezen en reageren. De definitie:

Bewust, doelgericht en openlijk rapporteren van gedachten (bvb in de vorm van een blog) over de samenhang tussen praktijkervaringen, relevante theorie en persoonlijk concept, met als doel inzichten te verwerven die de professionele ontwikkeling in denken, handelen en overtuiging bevonden.

Ik vind hun reflectiedriehoek echt handig. Ze adviseren de blogs van studenten op de aanwezigheid van alle drie te scannen en als ze nog niet allemaal aanwezig zijn de student een vraag te stellen die helpt de stap te zetten om nog eentje toe te voegen.

Ook erg leuk om te horen was dat de studenten dit jaar veel meer op elkaars blogs reageerden dan voorgaande jaren en dat het enige wat er verandert is een aantal gamification elementen zijn. De tool die ze gebruiken is trouwens Simulise.

Ik realiseer me trouwens steeds beter dat het goed volgen van persoonlijke ontwikkeling zoveel makkelijker wordt met een goeie ict-tool. Daarom heb ik gezorgd dat de mensen die de DLO-wensen inventariseren ook weten dat ik/we dit belangrijk vinden.

Leeropbrengst is organisatiegericht daar waar het om de grote lijnen, het structureren van soft skills gaat.

Leeropbrengst wordt betekenisvol voor mijn persoonlijke missie daar waar ik inzichten opdeed over het verhogen van kwaliteit van reflectie en daarin als lerenden samen optrekken.

Studiedag proces mining (Future proof financial)

Ons lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen heeft tijdens het maken van het nieuwe curriculumboek aangegeven welke ict-items zeker erin passen en aangegeven bij welke beroepsvraag het passend is. Daarmee weten wij docenten nog niet wat het is en hoe het in te passen in het onderwijsproces.

Omwille van mijn betrokkenheid bij ontwikkeling en uitvoering van Q3 (eerstejaars) volgend jaar waar dit onderwerp ook een plek gaat krijgen kreeg ik een cursusdag procesmining aangeboden. De beroepsvraag voor dat kwartaal is ” hoe zorg ik voor betrouwbare informatie over mijn onderneming”

Het was een leerzame afwisselende dag waarbij theorie, visie op mogelijke toepassing in de praktijk en zelf doen op een fijne manier werden afgewisseld. Heerlijk ook om dat samen te doen met mensen uit het werkveld en hun vragen, enthousiasme en bedenkingen te horen.

Ik onthoud dat proces mining het zicht op de werkelijkheid vergroot, dat je meer zicht krijgt op wat er in je processen werkelijk gebeurt. Als je ergens unieke ID’s vastlegt, stappen en een tijdsstempel vastlegt kan je de datasets gebruiken in proces mining om zicht te krijgen op dat proces.

Als controller kan je het inzetten voor drie doelstellingen van internal control: efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen waarborgen, betrouwbare managementinformatie genereren (= aansluiting beroepsvraag Q3) en voldoen aan relevante wet-en regelgeving.

Accountants kunnen hiermee bedrijfsprocessen integraal op bestaan en werking controleren.

Een van de uitdagingen is het valideren van de basisdatasets.

Vanuit een verleden waarin ik hield van flowcharts en vreselijk veel moeite had om ze digitaal getekend te krijgen geniet ik enorm van de makkelijke visualisaties van proces en data.

Ik kreeg er een prachtig boekje bij. Zie dat het nog niet online is. Je mag het van me lenen. De lectorale rede staat trouwens wel online.

Lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen, Zuyd Hogeschool/ZuiverICT. Het nieuwe normale voor de financiële professional: Proces Mining.Of je kijkt even op de website van ZuiverICT, die mede dit programma vorm gaven en proces mining duidelijk uitleggen op hun website.

Wat ik ook prachtig vind is dat je op deze manier inzicht kan krijgen in hoe iedere individuele relatie (als ie een unieke code krijgt) door jouw proces heen gaat, wat hij beleeft. Als je die dus in de analyse centraal zet dan kan je dus voor hem/haar het proces optimaliseren.

Ik zou het wel beregaaf vinden om leerprocessen op die manier te visualiseren

Leeropbrengst is organisatiegericht daar waar het om theorie van proces mining en het gebruik van de software.

Leeropbrengst wordt betekenisvol voor mijn persoonlijke missie daar waar ik inzichten opdeed over de mogelijkheden van procesmining software om (leer)processen te optimaliseren doordat je inzicht krijgt in de gebruikelijke procesgang en de uitzonderingen.

Ps Een oud-collega belde me op naar aanleiding van een opmerking die ik op linkedin plaatste hierover. Heerlijk om kennis te kunnen delen en bij te praten.

Bijgepraat worden over Business School

Na de borrel van de procesmining cursus schoof ik in de hal door naar de borrel van de sessie over de Business School. Ik heb tijd genomen om te luisteren naar wat mensen gehoord hadden over dat concept en geprobeerd door middel van die gesprekken een beeld te krijgen wat dat betekent voor het curriculumontwerp waar we op dit moment met zijn allen ons hart inleggen. Ik begrijp dat de visie erop nog niet klaar is en ik kom er dus ook niet achter in hoeverre de mogelijkheid bestaat dat over een jaar het curriculumwerk wordt afgeschreven. Gelukkig is dat wat ik leerde tijdens het traject persoonlijke bagage die blijvend is.

Leeropbrengst is organisatiegericht. Waar moet de energie in de komende weken vooral naartoe gaan binnen de organisatie. Ik kan mijn tijd maar 1x spenderen en doe dat liever niet aan iets wat weer afgeschreven gaat worden.

Leeropbrengst wordt betekenisvol voor mijn persoonlijke missie daar waar ik oprecht kan genieten van wat ik leer en ervaar tijdens het curriculumontwerpproces ongeacht de uitkomst.

Bloggen om het leren betekenis te geven en te delen

Deze blog kostte moeite. De verscheidenheid aan “geleerd”, het gefragmenteerde. Het kostte moeite om het helder te verwoorden en te integreren. Dat integreren is maar gedeeltelijk gelukt.

Toch loont bloggen in zo’n geval wel echt om het leren nog even 1 stapje verder te brengen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén