De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Maatschappelijk verantwoordelijk handelen en accountants #lesvoorbereiding

Gaan duurzaamheidsontwikkelingen de beroepstaken van de accountant veranderen en wat is mijn positie daarin? Dat is waar we de maandag na de vakantie mee aan de slag gaan met onze studenten accountancy.

Deel 1: Hoe veranderen MVO-ontwikkelingen mijn werkzaamheden als accountant?

Hoe verandert de wereld?

Kijken gedeelte film: Normal is over (instructie)

Een film die een flink aantal onderwerpen uit onze maatschappij ter discussie stelt. Denk aan: geldsysteem, waar geef je je geld aan uit, landbouw, grote bedrijven die onze voedselproductie beheersen, vleesproductie, XXL Pipeline, fracking, financiering onderzoek, plastic, shoppen als tijdverdrijf, enz enz. En mensen laat zien die aan oplossingen werken: einde van eigendom, gift economy, zaadbanken, Ubuntu

We kijken deze oa met de studenten omdat een oud-studente aangaf dat de film haar kijk op de financiële wereld heeft veranderd.

In gesprek met 4-tal (verwerking)

 • Denk je dat dit invloed gaat hebben op het beroep van accountant? Hoe?
 • Is er iets in de film dat jou persoonlijk raakt?

Hoe veranderen ondernemingen?

Wereldproblemen zien als kansen (instructie)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/#prettyPhoto

 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Corporate-Disruptors.pdf

Sociaal ondernemerschap (instructie)

 

Andere kijk op verantwoorden/rapporteren (integrated reporting) (instructie)

Kijken Aflevering Tegenlicht: Boer zoekt voedselflat. (instructie)

Deze aflevering laat zien hoe iemand vertrekt vanuit het oplossen van het voedselprobleem. En van daaruit onderneemt en daarnaast nog andere waarden (=capitalen) creëert.

We vragen de studenten te kijken met de volgende vragen in het achterhoofd:

 • Stel dat jij de accountant bent van de onderneming in de aflevering. welke kansen/risico’s zie je bij deze manier van ondernemen voor jouw beroepstaken: Administratieve dienstverlening, Fiscale dienstverlening, Controle, (Bedrijfseconomische) advisering.
 • Is er iets in de aflevering dat jou persoonlijk raakt?

Wat is de mogelijke invloed op de taken van de accountant. 

Na de film nemen we de onderstaande 4 beroepstaken met de studenten door en vragen om 1 voorbeeld van mogelijke invloed op de beroepstaken. (geleide verwerking)

Beroepstaken accountant

(uit nieuwe BOP AC dd 16-01-2017)

 

Administratieve dienstverlening

Centraal in de beroepstaak administratieve dienstverlening staat (het ondersteunen van de cliënt bij) het op een efficiënte en effectieve wijze inrichten van een financieel informatiesysteem dat, gegeven de aard en de omvang van de organisatie, voorziet in de financiële informatie die een cliënt nodig heeft voor interne en externe rapportages alsmede voor verslaggevingsdoeleinden en het verstrekken van managementinformatie aan de cliënt, inclusief het geven van (on)gevraagde adviezen die rechtstreeks verband houden met deze beroepstaak.

Fiscale dienstverlening

Centraal in de beroepstaak fiscale dienstverlening staat het uitvoeren en begeleiden van de cliënt bij het plannen van en het voldoen aan zijn belastingverplichtingen, inclusief het geven van (on)gevraagde adviezen die rechtstreeks verband houden met deze beroepstaak.

Controle (assurance)

Centraal in de beroepstaak controle (assurance) staat het kunnen uitvoeren van een volledig controleproces, vanaf de opdrachtaanvaarding of -continuering tot en met de toestemming tot publicatie van de verklaring, waarbij het uiteindelijk gaat om het toevoegen van zekerheid aan en het verhogen van betrouwbaarheid van (financiële) informatie, inclusief het geven van (on)gevraagde adviezen die rechtstreeks verband houden met deze beroepstaak.

(Bedrijfseconomische) advisering

Centraal in de beroepstaak (bedrijfseconomische) advisering staat het geven van advies op basis van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, waarbij het adviesproces vanaf de probleemanalyse tot en met de implementatiefase doorlopen wordt en adviesvaardigheden worden ingezet. Bij deze advisering staan de te onderscheiden groeifasen van een onderneming en de rol van de adviseur centraal.

Vervolgens gaan we de volgende opdracht doen (verwerking)

 • Schrijf op post-its welke kansen en risico’s je ziet met betrekking tot deze nieuwe ontwikkelingen.
 • Plak ze op de flapover van de betreffende beroepstaak. (groepeer waar mogelijk)
 • Kies een flap uit en bepaal met de groep die dat ook deed wat de voornaamste kansen en risico’s zijn.
 • Deel dat plenair.

Om als laatste (verwerking)

 • Bereidt per 4 studenten een pitch voor tbv het managementteam van de vertical farming organisatie om een extra opdracht binnen te halen voor je accountantskantoor. Die extra opdracht sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen.

Deel 2: Hoe maatschappelijk verantwoordelijk handel ik (in mijn beroep) en hoe kom ik tot die keuze? (model Stern)

 

Het model wordt uitgelegd en gelinkt aan de ervaringen van vandaag. (instructie)

De studenten krijgen kaarten te zien met waarden en de volgende opdracht (verwerking):

 • Kies van iedere volgende sheet waarden die je belangrijk vindt, liefst 1
 • Aan het eind breng je de waarden terug tot 5.
 • Kan je deze waarden linken aan wat je raakte in de film en in de aflevering van tegenlicht.

We tonen nog even het model waarin goed doen voor de wereld ook is opgenomen om zelf duurzaam te functioneren

 

We sluiten af met de vraag te stellen aan de studenten waar zij zich momenteel in het model bevinden als het gaat om verantwoordelijk handelen inbrengen in de beroepstaken. En dat met elkaar te delen. (verwerking)

We sluiten af met checken of de leerdoelen zijn behaald (evaluatie):

 • De student krijgt aantal duurzaamheidstrends in wereld en organisaties aangeboden en bevraagt de relevantie voor zijn beroepstaken.
 • De student begrijpt welk traject er doorlopen moet worden om tot maatschappelijk verantwoord handelen te komen.
 • De student verdiept inzicht in datgene waar hij waarde aan toekent en waarom.

Ik ben benieuwd.

PS Deze bijeenkomst van 5 uur werd al wandelend voorbereid. In het eerste stuk van de wandeling hebben we gevoeld en gezien wat er nu nodig is. Oud en nieuw dat begint te mengen, je kan niet afdwingen wat en wanneer er geleerd wordt, iets meer “ja het is erg belangrijk en tegelijkertijd ja het is absoluut niet belangrijk”. Om vervolgens te gaan kijken naar inhoud en structuur. Wat willen we in deze sessie laten mixen en hoe voegen we “iets minder serieus nemen” toe.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén