De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Stel dat ik een schaal hoger zou willen cq wat is de groeirichting.

Heb de brief ontvangen over indeling in het nieuwe functiehuis. Zit in schaal 11. Vraag me af of het zin heeft een argument te maken voor schaal 12. Ik heb net het functieboek gelezen. Ik geloof dat ik op dit moment in dat argument geen energie ga steken. Komt wel weer bij een functioneringsgesprek. Ik begrijp niet (behalve afstudeeropdrachten) wat ik nog niet doe.

Ik weet dat in dat nieuwe functiehuis veel energie is gestoken door veel mensen. En ja, het is al beter dan wat we hadden. En daarom valt de volgende zin me zwaar: het lezen ervan helpt mij niet echt om mijn gewenste groeirichting af te stemmen op die van de organisatie.

Zie ik iets over het hoofd. Kijk maar even mee:

Wat moet ik aantonen voor docent in resultaatgebied onderwijs schaal 12. Uit Zuyd Hogeschool functieboek versie 8 (niet leesbaar voor externen)

Doel:
Voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evalueren van (delen van) onderwijs(practica) en toetsen, conform het onderwijsprogramma, teneinde studenten in staat te stellen de bij de opleiding behorende competenties te verwerven en toets- en onderwijsontwikkeling op blokoverstijgend niveau.
Daarnaast begeleiding van aspirant docenten.

Rapporteert over de onderwijsresultaten aan/ontvangt in algemene termen beschreven onderwijsprogramma’s van:

  • Directeur/Manager
  • Teamleider Resultaatgebied (y)

y = resultaatgebied onderwijs identiek voor iedere docent in schaal 12

y Resultaatgebied Onderwijs (schaal 12)

y-1 Resultaatgebied Onderwijsuitvoering
Kernactiviteit: Op basis van gespecialiseerde theoretische en praktisch gerichte kennis van het vakgebied en van onderwijskunde kennis analyseren van de beginsituatie, ontwikkelingsbehoeften en leervragen van studenten en op basis daarvan voorbereiden, verzorgen en evalueren van onderwijsonderdelen alsmede begeleiden van studenten bij het maken van opdrachten, inclusief afstudeeropdrachten. Resultaat: Studenten zijn in staat gesteld om de competenties te ontwikkelen behorend bij de betreffende onderwijsonderdelen

y-2 Resultaatgebied Toetsen en beoordelen
Kernactiviteit: In de hoedanigheid van examinator, die door de Examencommissie als zodanig benoemd is, valide toetsen en beoordelen van de ontwikkeling en resultaten van studenten
Resultaat: Valide beoordeling van de mate waarin de student de competentieontwikkeling heeft gerealiseerd

y-3 Resultaatgebied Onderwijs en toetsontwikkeling (kenniscirculatie)
Kernactiviteit: initiëren en implementeren van nieuwe onderwijsprogramma’s en vernieuwing (zowel inhoudelijk als didactisch) van delen van het curriculum op blok- en leerjaaroverstijgend niveau (inclusief minoren), alsmede het ontwikkelen van toetsen en toetsmethodieken en zorgen voor kenniscirculatie.
Resultaat: zorg dragen voor de vertaalslag van onderwijsbeleid en ontwikkelingen in de samenleving en het werkveld, naar concrete curriculumvernieuwing en toetsvernieuwing op blokoverstijgend niveau (op het niveau van minor, jaar of afstudeerrichting).

y-4 Resultaatgebied Begeleiding van aspirant docenten

Kernactiviteit: toegewezen aspirant docenten begeleiden en coachen bij de uitvoering en toetsing van het onderwijs
Resultaat: de toegewezen aspirant docenten verwerven de benodigde competenties, behorend bij het Zuyd-docentschap

Wat moet ik aantonen voor docent met resultaatgebied management schaal 12:

Doel:

De directeur ontlasten en van hem/haar, via delegatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overnemen, ten behoeve van de organisatie, effectiviteit en efficiency van het onderwijs-, het contract- en/of onderzoeksproces. Inclusief kwaliteitsborging en innovatie.

Daarbij kan het gaan om planning en coördinatie (zowel organisatorisch als vakinhoudelijk), maar ook om direct leiding geven aan zijn/haar team van medewerkers. Dit op blokoverstijgend niveau. Dat wil zeggen bepaalde jaren of delen van de opleiding; de propedeuse, dan wel de hoofdfase of delen daarvan

zoals afstudeervarianten of -profielen, maar ook minoren en maioren.

Context:
Rapporteert over de resultaten aan/ontvangt in algemene termen beschreven beleidskaders van: • Directeur

Resultaatgebied (m12)

m12 = resultaatgebied specifiek voor rol management

m12 Resultaatgebied Management (schaal12)

m12-1 Resultaatgebied Leiding geven, coördinatie en werkuitvoering
Kernactiviteit: Plannen, begroten, uitvoeren, coördineren en evalueren van door de medewerkers van de faculteit uit te voeren werkzaamheden en tactische bedrijfsvoering, op blokoverstijgend niveau en realiseren van innovatie van deze processen alsmede het aansturen en scholen van medewerkers Resultaat: Effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering, op blokoverstijgend niveau.

m12-2 Resultaatgebied Onderwijsontwikkeling
Kernactiviteit: Zorg dragen voor de ontwikkeling/innovatie, kwaliteitsborging, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het onderwijs van een team, op blok- en/of vakoverstijgend niveau
Resultaat: Een actueel, inhoudelijk en didactisch samenhangend effectief en efficiënt onderwijsaanbod, op blok- en/of vakoverstijgend niveau

Misschien is het financieel onverstandig. Ik kies ervoor om me te concentreren op wat ik wil bereiken in het onderwijs. Ik leg de brief, die al dagenlang rondzwierf in mijn achterhoofd, nu echt opzij.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén