De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Het doel: Drie bruisende dagen rondom financiële deel ondernemingsplan.

Met alle ideeën van EdcampNL nog in mijn hoofd ga ik eens online nadenken over die drie dagen.

Inleiding:

Onze eerstejaarsstudenten maken een ondernemingsplan aan de hand van het boek: Zo maak je een ondernemingsplan. In het eerste kwartaal maken ze de overige delen. In het tweede kwartaal hebben we drie dagen gereserveerd voor het maken van het financiële deel. Dat is nieuw. Vorig jaar ging dat gespreid over het kwartaal. Deze dagen vinden plaats tussen de tentamens en de hertentamens. De prestaties van de volledige ondernemingsplannen vindt een week later plaats.

Praktisch vertrekpunt:

 • Datum: 20/21/22 januari.
 • Docenturen ter beschikking (inclusief correctie) 59
 • Aantal studenten: rond de 150
 • Beschikking over b-vleugel (1ste verdieping) en bieb. Niet over computerlokalen ivm tentamens
 • Strikte eis rondom toetsing: geen (techniek is/wordt individueel afgetoetst in 4 tentamens (2 BE, 2 BA), kan wel helpen ter voorbereiding op de hertentamens.

Mijn oorspronkelijke plan was:

 • Om in de komende tentamenperiode samen met bedrijfsadministratie-collega’s een rubric te maken die ervoor kon zorgen dat we echt binnen het kwartier zo’n plan kunnen beoordelen.
 • Ik was bezig om met een collega na te denken over de indeling van die dagen. Over het tijdspad voor de studenten, wanneer en wie corrigeren en welke inspirerende sessies.
 • Vervolgens wilde ik dat alles graag nog voor de uitvoering voorleggen aan een groepje van studenten.
 • Ik wist nog niet hoe ik aan studenten moest komen die daaraan willen meewerken en daarom was ik met nog een andere collega aan het overleggen over een facebookgroep waarin we ook meer van dat soort vragen kunnen voorleggen.
 • En we waren aan het nadenken wie ons kan helpen de studenten te leren hoe ze cijfers in een rapport/presentatie aantrekkelijk kunnen presenteren. Dat zat er vorig jaar niet in en werd bij de beoordeling als een gemis ervaren.
 • Feit: al deze overleg, nadenk, bloguren zijn onbetaald voor alle partijen.

Edcamp heeft wat vlammetjes weer laten opflakkeren en nieuwe aangestoken:

 • Peer-assesment (goed uitgevoerd) verlengt het leren en zorgt ervoor dat er meer contacttijd beschikbaar is.
 • Waarom niet met studenten bepalen wat ze willen leren en hoe ze beoordeeld willen worden.
 • Waarom niet met studenten bedenken hoe dat leren het best kan plaatsvinden.
 • En kan design thinking hier niet ingezet worden?

Wat zijn de risico’s:

Stel dat het 3 rotdagen zouden worden. Wat is dan het probleem.

 • Ontevreden studenten die zullen zeggen dat ze die tijd beter hadden kunnen besteden. Een deel van die studenten heeft vlak erna herexamen.
 • Een docenten/studentengroep met een negatieve ervaring rijker (en dus minder geneigd om nog eens te experimenteren). Wat versterkt wordt als dit alles in niet-werktijd wordt gedaan.
 • Het punt van het schriftelijke financiële deel van het ondernemingsplan bepaalt voor 15% het eindpunt van het integrale product (ze moeten op dit onderdeel wel slagen). Als de beoordeling nu anders gaat dan vorig jaar heeft dat een minimale uitwerking op het eindcijfer van de studenten.

Wat levert het driedagensysteem sowieso op:

 • Studenten die al in het eerste jaar 3 dagen een flink deel van de dag bezig samenwerken rondom financiële gegevens/modellen. Een soort van praktijkervaring.
 • Een paar sprekers op die dagen moet eigenlijk ook wel lukken, dan is er ook contact met het bedrijfsleven.
 • Een Rubric, waar goed over nagedacht is, gaat er ook wel voor zorgen dat die correctietijd dit keer wel binnen de betaalde tijd lukt.

Wat kan op een andere manier ontwikkelen opleveren:

 • Ervaring met onderwijsvernieuwing samen met studenten. Beperkt in duur en impact.
 • Ervaring met peer-assesment als we daarvoor kiezen.
 • Meer inzicht in wat ervoor nodig om de “groep te laten bruisen” Betrokken ipv dat het gevraagde braaf gedaan wordt. Dit wordt hun beroep!
 • Meer inzicht in wat ervoor nodig is opdat studenten blij zijn met wat ze die dagen leren.
 • Tevreden/betrokken studenten.
 • Community building, het samen hebben over doelen en manieren zijn community-builders.

Wat is daarvoor nodig:

 • Een docenten/studententeam dat bereid is die ervaring op te doen en dit risico te lopen.
 • Een sessie rondom het beoordelen. Wat willen we leren en hoe gaan we beoordelen of dat gelukt is. (eerste en ouderejaars studenten, docenten, expert rubrics, kredietbeoordelaar, …) (eerdere blogpost, heb toen docenten/studenten via bb gevraagd om reactie)
 • Een design-sessie rondom organisatie van de dagen. Hoe gaan we zorgen dat dat geleerd kan worden. (eerste en ouderejaars studenten, docenten, werkveld, …)
 • Beide sessies nu in de laatste tentamenweek of de eerste lesweek van het nieuwe blok

Wat zou helpen:

 • Een omgeving die zich realiseert dat het docenten/studententeam een risico neemt in het lange termijn belang van de opleiding en dus niet hard afrekent, maar ondersteunt.
 • Facilitering van de uren.

Eerste stappen:

 • Betrokken docenten, teamleider en semestercoordinator deze blogpost sturen.
 • Zoeken naar studenten die mee willen doen.
 • Plannen van de sessies.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén