De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Geleerd over het functiehuis.

het-systeem-en-ikIk vind dat ik als docent de afgelopen jaren flink gegroeid ben en vroeg me af of ik schaal 12 verdiende. Het begrijpen van dat functiehuis is best een gedoetje. Ik ben dan ook erg blij dat mijn teamleider en HR de tijd hebben genomen om er met me “in dialoog” over te praten. Ik deel wat ik geleerd heb om anderen het gezoek te besparen. En deel wat het met me doet om het systeem de kans te geven mijn perspectief ook te zien.

Wat leerde ik:

 • het gaat om de taken die je toegewezen zijn
 • om een schaalverhoging te krijgen moet er aan 2 voorwaarden voldaan zijn
 • vergelijken met collega’s is niet handig, er zit geschiedenis in de organisatie
 • voor mij geldt het niet, carrieremogelijkheden in het primaire proces

Toegewezen taken

Functiewaardering en functioneren zijn twee verschillende zaken.

Functioneren gaat over de manier waarop je je taak invult, je gedrag. Dat wordt bij functioneren en beoordelen getoetst.

Functiewaardering gaat over de taken die je leidinggevende formeel van je verwacht. Niet om wat je doet omdat je het leuk vindt of de zaken die je zelf naar je toe trekt. In ons geval zijn dat de taken die zijn toegewezen door middel van de takenplaat.

2 voorwaarden

Voldoende opgedragen taken in de hogere schaal. 

In de taak-omschrijvingen in het functieboek zijn gedeeltes schuingedrukt. Die vertellen welke taken ervoor zorgen dat je in die hogere schaal past. De rest word je verondersteld in de onderliggende schaal al te doen.

Schaal 12 docent-rolcomponent docent wordt omschreven als:

y-1 Resultaatgebied Onderwijsuitvoering
Kernactiviteit: Op basis van gespecialiseerde theoretische en praktisch gerichte kennis van het vakgebied en van onderwijskunde kennis analyseren van de beginsituatie, ontwikkelingsbehoeften en leervragen van studenten en op basis daarvan voorbereiden, verzorgen en evalueren van onderwijsonderdelen alsmede begeleiden van studenten bij het maken van opdrachten, inclusief afstudeeropdrachten. Resultaat: Studenten zijn in staat gesteld om de competenties te ontwikkelen behorend bij de betreffende onderwijsonderdelen

y-2 Resultaatgebied Toetsen en beoordelen
Kernactiviteit: In de hoedanigheid van examinator, die door de Examencommissie als zodanig benoemd is, valide toetsen en beoordelen van de ontwikkeling en resultaten van studenten
Resultaat: Valide beoordeling van de mate waarin de student de competentieontwikkeling heeft gerealiseerd

y-3 Resultaatgebied Onderwijs en toetsontwikkeling (kenniscirculatie)
Kernactiviteit: initiëren en implementeren van nieuwe onderwijsprogramma’s en vernieuwing (zowel inhoudelijk als didactisch) van delen van het curriculum op blok- en leerjaaroverstijgend niveau (inclusief minoren), alsmede het ontwikkelen van toetsen en toetsmethodieken en zorgen voor kenniscirculatie.
Resultaat: zorg dragen voor de vertaalslag van onderwijsbeleid en ontwikkelingen in de samenleving en het werkveld, naar concrete curriculumvernieuwing en toetsvernieuwing op blokoverstijgend niveau (op het niveau van minor, jaar of afstudeerrichting).

y-4 Resultaatgebied Begeleiding van aspirant docenten

Kernactiviteit: toegewezen aspirant docenten begeleiden en coachen bij de uitvoering en toetsing van het onderwijs
Resultaat: de toegewezen aspirant docenten verwerven de benodigde competenties, behorend bij het Zuyd-docentschap

Het accent en zwaartepunt ligt bij de schaal 12 functie dus op: 

 • Initiëren van meerjarige onderwijsontwikkeling.
 • Meerjarige onderwijsontwikkeling van onderwijsprogramma’s (dus geen lessen).
 • Implementatie van onderwijsprogramma’s. Dat betekent dat je hier ook draagvlak voor moet creëren bij collega docenten. Er voor zorg dragen dat nieuw beleid of een nieuw systeem door de betrokken medewerkers daadwerkelijk in het dagelijks werk wordt uitgevoerd of toegepast.

Wat voldoende is is niet rekenkundig vastgelegd, maar 10 a 20% % van je tijd (= takenplaat) hiermee bezig zijn lijkt niet voldoende.

Behoefte van de faculteit

Doorgroeien naar de volgende schaal is geen automatisme. De faculteit moet behoefte hebben aan docenten in schaal 12.

Die behoefte/grens is natuurlijk ook mede budgettair bepaald. Een faculteit met allemaal docenten in schaal 12 is budgettair niet haalbaar.

Vergelijking

Zien dat een mededocent in schaal 12 zit en je taak daarmee vergelijken is niet handig. Deze manier van schalen toekennen geldt pas sinds 2013.

Carrieremogelijkheden in het primaire proces.

In het functieboek lees ik op pagina 8:

Uitgangspunt van de opbouw is dat de docent die voor 100% in het primaire proces werkt dezelfde carrièremogelijkheden heeft als docenten die een andere rol hebben (in combinatie met bv. onderzoek). Elke rol wordt hiermee gelijkwaardig beschouwd. Dat betekent wel dat een docent in deze rol – t.o.v. de andere 3 rollen – op onderwijsgebied extra resultaatgebieden heeft om de zwaarte van deze rol te kunnen vergelijken met de andere 3 docentrollen. Zo ontstaan naast de “basisresultaatgebieden” ook “rolgebonden resultaatgebieden” voor de docent in deze rol.

Onze opleiding doet meerjarige curriculumontwikkeling als een groepsproces en de kans dat je als individuele docent voldoende opgedragen taak(uren) krijgt in schaal 12 is dus klein. Coachen van andere docenten doen we ook redelijk automatisch voor elkaar, dus ook die taak gaat niet in voldoende mate worden opgedragen.

Als docent in het primaire proces zit ik dus na 7 jaar dienstverband op 47-jarige leeftijd in de hoogste trap van schaal 11 en blijf daar nog 20 jaar.

Waarom het pijn doet?

 • Niet omdat het een zielig salaris is, het is een prima salaris.
 • Niet omdat ik twijfel aan mijn capaciteiten als docent. Ik weet dat ik mooie dingen bereik als docent.
 • Niet omdat ik twijfel aan de waardering door mijn teamleider. Dat hoor ik tijdens het jaar en tijdens het functioneringsgesprek en merk ik aan de kansen die ik krijg om te doen waar ik goed in ben.
 • WEL: Het systeem geeft signalen af die voor mij niet waar blijken te zijn. Ik heb geen carrieremogelijkheden meer als docent in het primaire proces. Wel als ik mijn focus verleg naar de andere rolcomponenten. En dus voel ik die gelijkwaardigheid van rollen niet. En ben ik teleurgesteld in het systeem omdat het uit het primaire proces stappen wel beloont.

En wat betekent dat voor me? Ik blijf doen wat ik al deed,

het-systeem-en-ik-1

 

Niet dankzij, maar ondanks het systeem.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén