De lerende docent

In ontmoeting de volgende stap te zetten

Voor stakeholders van het product: docent Ilse Meelberghs.

De kreten: het kennen van het effect van je gedrag op anderen en leren in ontmoeting krijgen steeds meer inhoud voor me.

Om meer inzicht te krijgen in het effect van mijn gedrag/keuzes ga ik dat eenmalig zichtbaar maken. Hé, dat lijkt op een stakeholderanalyse. Met een inspanning van jullie kant kunnen we er een stakeholderdialoog van maken.

Doordat jullie het effect bevestigen dat mijn gedrag heeft.

Of een ander effect toe te voegen.

Het leren in ontmoeting kan hier vorm gegeven worden doordat jullie op basis van wat ik laat zien:

Mij laten leren door het stellen van (confronterende) vragen.

Ik wil namelijk graag eens ervaren hoe het is als je vragen krijgt in plaats van tips en goeie raad.

Enne mensen om me heen vragen me wel eens, hoe doe je dat, die keuzes maken. Nou zo dus.

Praktische informatie vooraf:

Het gaat om het afgelopen kwartaal; periode 21/8 tot 1 november. Met daarin 1 introductieweek, 7 lesweken, 1 vakantie- en 1 tentamenweek

Ik bespreek per taak: de taak of de keuze/de verandering, effect op student, effect op collega’s, effect op mezelf, talent/passie ingezet, effect naar volgend jaar/de volgende keer, uren: werkelijk vs betaald. Dat laatste is omdat ik die verhouding in de gaten wil houden. Ik krijg als docent voor ieder taakonderdeel uren toegewezen. Haal ik het niet binnen die tijd, dan werk ik in eigen tijd.  Ik heb een 60% aanstelling. Ik leg zelf bewust het zwaartepunt in het tweede kwartaal. Om vooral in het tweede semester tijd te hebben voor mijn bijen en de tuin.

Overdenking vooraf:

Ik ben hier zeer optimistisch aan begonnen, denkende dat ik dit wel snel effe kon doen. Het was confronterend en en nam veel tijd in beslag. Laten we zeggen dat ie de gemiddelde tijdsduur voor het schrijven van een blogpost aardig omhoog haalde.

Dat ik geen werkdruk heb ervaren, betekent niet dat ik niet veel uren met mijn werk/persoonlijke groei ben bezig geweest. Ik ben (op 1 grote uitzondering na) tevreden over de uitvoering van iedere individuele taak.  Waar ik in ieder gaval al naar op zoek ben:

 • Hoe ziet jobcraften er in mijn geval uit. Zijn er taken die gebruik maken van mn het gedrag dat ik vertoon bij docentprofessionalisering/samenwerken.

Ok, per taak dan, hoofdmoot (BE) eerst, dan gesorteerd op logische volgorde voor de lezer:

Propedeuse, bedrijfseconomie

We hebben bij dit vak besloten de hoeveelheid opgaven vergroten (nav feedback studenten verschil Kw1/kw3). Ik heb de opgaven uitgezocht en het werkschema aangevuld en aangepast aan nieuwe druk handboek en vervolgens blackboard heringericht (voor het eerst gebruik makend van content collection). Een collega heeft de nieuwe opgaven uitgewerkt in excell en ervoor gezorgd dat een aantal oude uitwerkingen ook werden omgezet naar excell. We hebben voor de hele propedeuse toetsmatrijzen beoordeeld en het tentamen daarop aangepast. We hebben ieder voor een onderdeel toetsopgaven gemaakt voor toets en hertoets. Ik heb die samengevoegd tot een toets. Bij de uitwerkset voor docenten is geprobeerd om die zo aan te leveren dat er snel gecorrigeerd kan worden. Ikzelf besteed het grootste gedeelte van de les aan het “langslopen” bij studenten die de opdrachten maken en hulp te bieden. Die hulp kan ook zijn, doorverwijzen naar een student die het net geleerd heeft. Ivm tijdmanagement maken we niet de keuze om te gaan werken met uitwerkingen in Notebook (Smaartboard)

 • effect op studenten: het aanwezig zijn van het werkschema en alle lesstof op blackboard zorgt ervoor dat de student die het in de les nog niet heeft begrepen, een tweede kans krijgt om het uit te zoeken.
 • effect op studenten: vroeger in het jaar dan vorig jaar, zie ik studenten echt samen leren.
 • effect op collega’s: deeltijd en voltijd werken nu samen en verlagen daarmee de individuele belasting.
 • effect op collega’s: de collega die dit jaar voor het eerst lesgaf en dus voor het eerst dit vak heeft veel steun gehad aan de informatie op blackboard.
 • effect op mezelf: ik heb voor mezelf ruimte geschapen om de student te zien. Ik herken nu defensief gedrag en vraag door. En ik zie het vaker als een student echt iets geleerd heeft en laat zien dat ik het gezien heb. Voelt heel prettig.
 • effect op mezelf: heerlijk dat niet alles op mezelf neerkomt.
 • effect op mezelf: een deel van die extra opgaven en toetsopgaven kwamen (aangepast) uit andere handboeken die we nog moesten beoordelen. onze conclusie is dat er geen reden is tot overstap.
 • talent/passie ingezet: aandacht/verbinding
 • effect naar volgend jaar: ik zou eens graag uittesten wat er gebeurd als we met meerdere docenten (ook een excell-deskundige) langslopen in meerdere lokalen waar studenten aan het werk zijn.
 • Uren:
  • Werkelijk: 79.25 totaal; bestaande uit 2 uur toetsmatrijzen, 20 uur voorbereiding, 47.25 uren lesgeven, 10 uur maken toets (hertoets en correctie nog niet meegenomen)
  • Takenplaat: 73,1 totaal; bestaande uit 15,6 uur voorbereiding, 52,5 uren lesgeven, 5 uur maken toets

Propedeuse, integratieve casus deel BE/BA

We verzorgen met 3 docenten de casusuren BE/BA, het beoordelen van het ondernemingsplan inhoudelijk (BE/BA) en beoordelen de presentatie voor alle eerstejaarsgroepen. Bij dit onderdeel hebben ik en een collega vorig jaar een enorme belasting gevoeld. We hebben dit kwartaal bij elkaar gezeten om een plan te maken om dat volgende keer te voorkomen. Het plan geeft de studenten een rol in de beoordeling (daar leren zij ook veel van). Daarbij maken we gebruik van een beoordelingsschema dat we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. En het plan benut de casusuren effectiever. Vooraf heb ik ook mee mogen bepalen waar in het kwartaal de casusuren worden ingepland.

 • effect op mezelf: ik ben erg blij met deze brainstorm en met de inspraak vooraf. Ik zie het komende werk met meer vertrouwen tegemoet
 • Uren:
  • Werkelijk: 2 uur
  • Takenplaat: 0 uur (casusuren/correctie kent geen voorbereidingstijd)

Hulp bij studiekeuze, profielwerkstukken:

Dit jaar bieden we samen (commercieel en financieel management) “profielwerkstuk: Maak je ondernemingsplan” aan. Hierbij komen middelbare scholieren 3 dagen naar ons toe om ondersteund te worden bij het werken aan hun profielwerkstuk en om kennis te maken met onze faculteit.

 • Effect op toekomstige studenten: de nieuwe samenwerking geeft hen de kans met beide opleidingen kennis te maken. We combineren het beste van beide oude programma’s.
 • Effect op huidige studenten: CM heeft de gewoonte om ter ondersteuning eigen studenten te gebruiken. FM-studenten krijgen nu ook deze kans.
 • Effect op collega’s: 1 collega die dit graag deed wordt voorlopig niet ingezet.
 • Effect op collega’s: merk dat ik ieder contact met studenten zie als een deadline. Ervaar dat als veel deadlines en heb de neiging deze voorrang te geven op deadlines met collega’s.
 • Effect op mezelf: organisatorisch is het moeilijk om deze (extra) uren te maken in dezelfde week als de (extra) uren van het uitstroomprofiel controlling MVO.
 • Effect op mezelf: ik genoot ervan om 3 dagen lang met dezelfde studenten te werken aan een eindproduct, zelf de volledige regie in handen te hebben. Dat is nu weg.
 • Effect naar volgend jaar: de profielwerkstukken in lesweken met al iets extra, wil ik graag aan een ander overlaten. (1 van de 4 keer dus)
 • Talent/passie ingezet: verbinden/aandacht
 • Uren:
  • Werkelijk: 7 uur totaal om die nieuwe samenwerking vorm te geven. De uitvoering is volgend kwartaal
  • Takenplaat: voorstel net gemaakt (mijn schuld, had al lang klaar moeten zijn = uitstelgedrag omdat ik het lastig vind, voelt nl als bedelen voor uurtjes)

P-verkort, onderdeel introductie-programma“leren ook zonder docent” :

Ik heb met plezier samen met @jujuutje de sessie “Leren ook zonder docent” voorbereid. Ik was ook (gedeeltelijk) aanwezig. Om een initiatief te steunen dat ik belangrijk vind en om te leren. Dit is het 2de jaar dat we social media bij deze groep in de introductie aanbieden als middel om te leren.

 • Effect op studenten: Ik neem niet waar dat ze iets hiervan gebruiken in hun dagelijkse leren/werken.
 • Effect op collega’s: 1 collega was aanwezig en zei dat ze ervan geleerd had.
 • Effect op mezelf: Ik gebruik Google Reader in combinatie met Flipboard nav deze sessie. En wil echt wat gaan doen met Mentimeter en Todaysmeet.
 • Talent/passie ingezet: leergierig, verbinden
 • Effect naar volgend jaar: nu ook het inzetten van een superenthousiaste gebruiker als docent niet heeft geholpen het leren dmv social media te verhogen, wil ik voorstellen het uit de introductie te halen. (de ervaring van @HeidiWulff sterkt me in dit besluit)
 • Uren
  • Werkelijk: 4 uur totaal; bestaande uit 2 uur voorbereiding, 2 uur aanwezig
  • Takenplaat: 0 uur (ga ik nog navragen)

P-verkort, project oriëntatie op het beroep.

De eerst 2 vrijdagen van het schooljaar werken we aan het project: oriëntatie op het beroep. Ik heb feedback meegenomen en het product (door)ontwikkelt met de onderzoeksvraag: “Hoe past het gekozen beroep bij mijn toekomstbeeld en mijn sterktes?” Ik heb voor het eerst digitaal laten inleveren via blackboard.

 • effect op student: zij gaven aan een beter beeld gekregen te hebben van het beroep en bevestigd te zijn in hun studiekeuze.
 • effect op collega’s: SLB-docenten weten dat dit project onderdelen bevat dat de ORM-module in de propedeuse zou kunnen versterken. Hun mentor weet dat deze rapporten laat zien hoe zij aankijken tegen hun sterktes in relatie tot het beroep.
 • effect op mezelf: doordat de opdracht gestructureerder was, kreeg ik lekker leesbare rapporten met diepgang.
 • effect op mezelf: de presentatie van het Hé-moment (het meest verrassende cq leerzaam) zorgde voor instant feedback over het project, gaf energie.
 • effect op mezelf: de inhoud van de rapporten hebben een aantal interessante pearls (links naar artikelen/filmpjes) opgeleverd.
 • effect op mezelf: de samenwerking op de laatste middag met een werving-en selectiebureau. Lekker dat venster naar buiten.
 • effect op mezelf: de paperassen rondom de evaluatie waren een heel stuk minder door het digitale inleveren, daardoor kon ik makkelijker een rapport nakijken op een “dood” moment.
 • talent/passie ingezet: leergierig, verbinden
 • effect naar volgend jaar/de volgende keer: project was goed zo, hoogstens het rapporteren nog wat aanscherpen door beoordelingsformulier eerder te verstrekken.
 • uren: werkelijk vs betaald
  • Werkelijk: 19,5 uur totaal; bestaande uit 8 uur voorbereiding, 4,5 uur aanwezig, feedback geven 7 uur (21 studenten x 20 min)
  • Takenplaat: 12,2 uur totaal; bestaande uit  4,5 uur aanwezig (saldo (11,1), feedback geven 7,7 uur (21 studenten x 22 min)

P-verkort, project MVO.

Na het zien van de effecten van het door-ontwikkelen van het eerste project heb ik deze ook doorontwikkeld naar de onderzoeksvraag: “Welke doelstellingen worden opgenomen in het ondernemingsplan inzake een positieve bijdrage aan people en planet”. Ik heb daarbij geëxperimenteerd met 2 producten van Cos-Limburg. En ik heb de verschillende onderdelen van het rapport toegelicht aan de studenten ipv les te geven over het onderwerp. Dat zorgde voor veel gerichtere vragen. (rapport opsplitsen in 4 delen, per onderdeel van ieder groepje 1 student, uitleg geven aan deze studenten)

 • Effect op studenten: In de feedback hebben ze aangegeven dat het als zinvol werd ervaren als ondersteuning bij de integratieve casus: het maken van een ondernemingsplan.
 • Effect op studenten: Niet kapot van de uitvoering van het uitleg geven. Ze zaten te wachten tot ze aan de beurt waren voor uitleg ipv aan de slag te gaan.
 • Effect op collega’s: de collega’s weten dat dit project onderdelen bevat die de integratieve casus in het eerstejaar zou kunnen versterken.
 • Effect op collega’s: andere collega blij met de professionele manier van beoordelen.
 • Effect op mezelf: Dat uitleg geven in kleine groepjes ligt mij erg goed (makkelijker meebewegen)
 • Effect op mezelf: leerde zelf ook nog door
 • Effect op mezelf: Vond de energie die COS het gebouw binnenbracht prettig.
 • Effect naar toekomst: was goed zo. Rol van Cos nog met hen evalueren en bekijken of het ook in de reguliere propedeuse gebruikt gaat worden in KW3.
 • Talent/passie ingezet: verbinding, aandacht.
 • Uren:
  • Werkelijk: 20,7 uur ; bestaande uit 8 uur voorbereiding, 9 uur aanwezigheid, 1,7 uur corrigeren rapporten (5 groepen/20 min), 2 uur publiciteit voor de actie.
  • Takenplaat: 12,8 uur ; bestaande uit , 11,1 uur aanwezigheid, 1,7 uur corrigeren rapporten (5 groepen/15 min),

Uitstroomprofiel controlling: Casus MVO

Na het zien van de effecten van het door-ontwikkelen van de 2 projecten in P-verkort, heb ik deze ook doorontwikkeld naar de onderzoeksvraag: “Welke MVO-KPI’s zouden jullie het stagebedrijf adviseren en is het effect op de stakeholders meetbaar?” De casus is geschreven, uitgelegd aan de studenten en ze mogen nog inbreng leveren voor de lesinhoud van volgende week.

 • Effect op mezelf: is voor mij een stap in de richting van studenten “in het echt” advies hieromtrent laten geven tijdens hun stage.
 • Effect op mezelf: heerlijk om in de les geen dingen te “moeten behandelen” maar te kunnen meebewegen met de leervragen van de groep (gericht door de opdracht)
 • Talent/passie ingezet: leergierig/ verbinding
 • Uren:
  • Werkelijk: 8,25 uur ; bestaande uit 8 uur voorbereiding + 0,25 uur voor uitleg (uitvoering volgend kwartaal)
  • Takenplaat: 12 uur totaal (moet nog lesgeven en corrigeren)

P-verkort, module samenwerken.

Wat ik doe bij deze module kan je hier  nalezen. Ik laat voor het eerst alles digitaal tijdens het kwartaal inleveren via blackboard. Als ik even tijd heb tussendoor kijk ik ze na en geef online feedback. De reflectieverslagen hebben de NPS-vraag erbij gekregen.

Feedback voor docent

In welke mate zou u deze les aanraden aan vrienden/familie/collega’s? Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk): ______________

En wat is het doorslaggevende argument voor deze score:

Ik analyseer tussen twee lessen de uitslag en de doorslaggevende reden. En committeer me om daarmee rekening te houden de volgende les erna.

 • effect op student: in de feedback lees ik dat ze in toenemende mate het nut ervaren van deze lessen en ik zie de diepgang van de reflectieverslagen toenemen.
 • effect op collega’s: collega’s weten dat ik het digitale inleveren echt tijdbesparend vind, en het tussentijds nakijken als zinvoller ervaar.
 • effect op mezelf: het tijdens het kwartaal feedback geven en dan dingen zien veranderen zorgt ervoor dat ik het nakijken als veel zinvoller ervaar.
 • effect op mezelf:  door het digitale inleveren spreid ik ook de werkdruk, geen stapel van 21 rapporten aan het einde van het semester, ik besteed er we meer tijd aan.
 • effect op mezelf: het zijn vaardigheden waar ik verder ben dan de studenten, maar waarover ik zelf ook nog wil leren. En een mooie plek om werkvormen uit te proberen. En dat lukt.
 • talent/passie ingezet: gedreven, aandacht, leergierig
 • effect naar volgend jaar/de volgende keer:  goed zo, ik blijf dit zo doen.
 • uren:
  • Werkelijk:  31,75 totaal; bestaande uit 16 uur (excl overlap met blogposts), 10,5 uur les, 5,25 feedback (5 min x 21 studenten x 3 verslagen)
  • Takenplaat: 24 uur ; bestaande uit  12,3 voorbereiding+ 11,7 uur aanwezigheid

3de jaars stagebegeleiding:

Vorig jaar heb ik een analyse gemaakt van het proces van de stagebegeleiding. Daarnaast heb ik hulp gekregen -scholing door mededocenten- rondom begeleiden onderzoek en rapporteren. Ik heb het gebruik van het bouwplan actief gepromoot. Dit concept was hen aangereikt door de docent communicatieve vaardigheden. En ik heb zelf geoefend (projecten conform een onderzoeksvraag/deelvragen, eisen rapporten overal toepassen, bij twijfel voorgeschreven boeken raadplegen). Ik zie de stagebezoeken als een middel om kennis te maken met de financials en bedrijven in de omgeving van de school.

 • Effect op studenten: bouwplan, in een vroeg stadium zijn we het eens over de structuur van het rapport.
 • Effect op collega’s: ik heb de collega’s aangegeven dat ik aan de slag ben gegaan met wat zij me hebben geleerd.
 • Effect op mezelf: het kost wat meer tijd in het begin, maar zie met meer vertrouwen de eerste versie van het stageverslag tegemoet.
 • Effect op mezelf: ik heb een idee opgedaan voor de MVO-les in KW3.
 • Talent/passie ingezet: leergierig/verbinding/aandacht.
 • Effect naar volgend jaar: houden zo, vind het steeds leuker.
 • Uren
  • Werkelijk: 10 uur (4 studenten, reistijd, 1 gesprek, telefonisch/per mail bespreken bouwplan)
  • Takenplaat: 10 uur (resteert voor verslag eindgesprek nog 44 uur)

Lintminor CM: Jong ondernemen:

CM biedt een lintminor aan. Daarbij gaan studenten volgens het concept van Jong Ondernemen aan de slag en starten een eigen bedrijf. De studentcompany die ik begeleidde is al na een paar weken gestopt.

 • Effect op studenten: prima (eigen keuze om te stoppen) & teleurstelling
 • Effect op collega’s/faculteit: teleurstelling/verbazing over “verloren inzet” van middelen, verzoek om leren hieruit
 • Effect op mezelf: heb hiervan geleerd, over professionele hardheid (hoe benader je de eerste student die zegt te stoppen), het belang van de eerste weken van de groepsvorming. Wel aanwezig zijn op die vergadering waarbij ik het niet was, had verschil kunnen maken voor de uitkomst.
 • Effect naar de toekomst: hoewel ik dit een prachtige lintminor vind, ga ik het niet meer doen. Omdat ik in die eerste weken te weinig ruimte heb om aandacht te schenken aan dit groepsproces.
 • Uren
  • Werkelijk: 5 uur totaal, bestaande uit 2 uur aanwezig en 3 uur voorbereiden en evalueren
  • Takenplaat: 0 uur (wordt nog aangepast)

Mentoraat:

Naar aanleiding van mijn besluit van vorig jaar heb ik nog maar een klein clubje mentorstudenten over. Ik heb vorig jaar een proefballonetje opgegooid voor een andere SLB-manier. Dat heeft het niet gehaald. Heb een ziejewel-gevoel als ik dat leg naast verhaal audit/duo-directeurschap met oa leren in ontmoeting en het recht om iemand uit te zoeken die er volgens jou verstand van heeft.

 • Effect op studenten: zij krijgen mentoren die beter geschikt zijn dan ik, voor het systeem zoals het nu is.
 • Effect op collega’s: Die collega’s hebben heel veel mentorstudenten
 • Effect op mezelf: Heerlijk de rust in mijn rooster.
 • Effect op mezelf: Aan het eind van de les doen studenten een beroep op me, als ze denken dat ik de aangewezen persoon ben. (3 P-studenten over studiekeuze). Bevalt me goed die aandacht op verzoek.
 • Talent/passie ingezet: verbinden, aandacht
 • Effect naar volgend jaar: prima keuze geweest en ik ben bereid mee te denken over een nieuwe vorm van SLB
 • Uren
  • Werkelijk: mentorstudenten 1,5 uur/ die losse studenten, weerstand om te kwantificeren
  • Takenplaat: moet nog worden aangepast

MVO in het curriculum:

Omdat ik (nog) niet weet hoe je dat voor elkaar krijg om daar geld voor te krijgen heb ik dat overgelaten aan een mede-docent. De uitgangspunten waarin ik geloof zijn: Punt aan de horizon: de studenten en omgeving voorbereiden op nieuwe businessmodellen die eraan komen, gewoon beginnen dmv docentprofessionalisering. Mijn bijdrage kan je hier lezen.

 • Effect op studenten: steeds meer studenten kiezen voor een afstudeerscriptie rondom MVO
 • Effect op collega: heeft veel verantwoordelijkheid op zijn schouder geladen gekregen.
 • Effect op mezelf: Heb moeite met het proces van “geld ervoor krijgen”. Zie niet hoe ik dat succesvol kan helpen maken. En omdat ik het zo belangrijk vind is dat frustrerend.
 • Uren
  • Werkelijk: 2 uur
  • Takenplaat: 0 uur

Docentprofessionalisering:

Heerlijk vind ik dat: rhizomatic leren. Ik leer op Twitter, (Facebook), Google reader, Flipboard. Via het lezen van blogs/artikelen/onderzoeken die op die manier onder mijn aandacht worden gebracht.

Dat leren verwerk ik in blogposts. Ik heb 33 posts geschreven die in totaal 800 keer zijn bekeken. (tussentotaal 136 posts, 3460 views)

Ik tweet om leren te delen, om mensen te laten weten dat ik van hen leerde, om contact te maken met mensen die hetzelfde aan ’t leren zijn als ik of met mensen die gewoon verassend/confronterend zijn. (Tussenstand 2470 tweets, 282 volgers).

Ik verzamel voor mij en mijn vak interessante links. (social bookmarking)Daarvoor gebruik ik het programma pearltree. Dit kwartaal heb ik zo’n 400 links verzameld. (tussentotaal 850 pearls, 735 keer bekeken)

Behalve voorgeschreven boeken bestuderen is er van boeken lezen niets terecht gekomen..

 • Effect op studenten: studenten die willen kunnen leren over leren door te zien wat, hoe en waarom ik doe wat ik doe. 3 studenten zijn geabonneerd op de blog. 4 volgen me op Twitter. Ik laat bovendien de instrumenten (blog/pearltree) terugkomen in opdrachten & lesvoorbereidingen. Die laatste keuze wordt bevestigd door onderzoek “How Teens do research in the digital world”
 • Effect op studenten: Dat mijn kennisverzameling toegankelijk is, maakt dat ik makkelijk relevante links kan doorsturen. Dit kwartaal: mentorstudent, afstudeerder in oriëntatiefase, twijfelende P-student.
 • Effect op collega’s: 3 collega’s zijn geabonneerd op de blog. Anderen krijgen regelmatig linkjes toegestuurd naar de blog of interessante artikelen. Ben nog lerende om dat te doen zonder weerstand te veroorzaken. (de volgende stap aanreiken)
  – er zijn collega’s die niet reageren
  – er zijn collega’s die aangeven dat de herkenning fijn is.
  – er zijn collega’s die mij verzoeken om voor hen relevante blogs toe te sturen. Zij geven dan ook feedback als het hen geraakt/geholpen heeft.
 • Effect op mezelf: Voor mij is het een effectief middel tegen tijdsdruk om continue te verzamelen. Als ik dan een les ga voorbereiden, kan ik gebruik maken van de verzameling.
 • Effect op mezelf: Ik herken alle voordelen van bloggen uit ” Seven Reasons Teachers should blog “. Heerlijk dat ik steeds sneller word met herkennen, met onder woorden brengen, feedback geven, reflecteren.
 • Effect op mezelf: mijn ontwikkeling wordt gestuurd door de reacties van Tweeps en lezers blog.
 • Effect naar volgend jaar: op zoek naar een manier om deze investering te verzilveren. .
 • Talent/passie ingezet: spraakzaam, gedreven, leergierig, verbinden, groeien, aandacht.
 • Uren:
  • Werkelijk: 199 uur (gebaseerd op schatting: blog 33 posts x 3 uur, pearls 400 x 15 minuten)
  • Takenplaat: 8,75 uur (35 uur / 4 kwartalen)

Samenwerken:

Los van wat wordt beschreven bij de overige punten wil ik bereikbaar zijn voor collega’s/studenten. Ik werk niet in de pauze en blijf bewust na het lesgeven nog minimaal 1 uur op school ook al komt daar geen werk uit mijn vingers. Ik klets dan over dingen die we geleerd hebben, iets wat die ander of ik in het werk leuk of moeilijk vinden etc etc. Een gebeurtenis met een student en een ex-mededocent aan het eind van vorig jaar maken dat ik als mens dit gewoon wil doen, ongeacht de tijds-consequenties. Wij zijn het systeem, dus ik vind het heel belangrijk om af en toe ook die gans te zijn die mee achterblijft. En natuurlijk is daar ook de afstemming in vergaderingen rondom een thema.

 • Effect op studenten: in pauzes of na de les kunnen ze me aanspreken, ik ren niet weg. Zij maken daar gebruik van.
 • Effect op collega’s en mezelf: het gevoel dat we zorgen voor elkaar.
 • Effect naar toekomst: ik wil die aanwezigheid ook zichtbaar maken voor de student.
 • Talent/passie ingezet: verbinding, aandacht.
 • Uren:
  • Werkelijk: weerstand om te kwantificeren (denk tussen 20/40 uur)
  • Takenplaat: 3 uur (themaoverleg) + 2,5 uur per week organisatietaken (mail beantwoorden/faculteitsvergaderingen bijwonen/tussentijdsoverleg)

Verder Bericht

Vorige Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2024 De lerende docent

Thema door Anders Norén